transport odpadów niebezpiecznych

Transport odpadów – wybór firmy ma znaczenie

Wybór odbiorcy odpadów niebezpiecznych ma znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ich kondycje finansową oraz wpływ na środowisko. Właściciele przedsiębiorstw wytwarzających odpady zaliczane do grupy niebezpiecznych są obowiązani do pozbywania się ich w sposób zgodny z prawem. Wybór zaufanego odbiorcy gwarantuje wygodę i elastyczność, korzystną cenę, a także pewność co do bezpieczeństwa dla środowiska. Na co zwracać uwagę, dokonując wyboru odbiorcy odpadów?

Niebezpieczne odpady bardzo poważnie zagrażają środowisku i żyjącym w nim ludziom oraz zwierzętom. Jednocześnie pozbywanie się ich w sposób niezgodny z przepisami zagraża finansową karą. Do powstawania dużych ilości odpadów niebezpiecznych dochodzi w rożnych gałęziach przemysłu. Na szczęście właściciele przedsiębiorstw generujących niebezpieczne odpady coraz świadomiej podchodzą do kwestii dbałości o środowisko, co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Nowoczesne przedsiębiorstwo to takie, które dba nie tylko o własny zysk, ale również o otoczenie. Dzięki usłudze transportu odpadów niebezpiecznych możliwe jest łatwe połączenie owych korzyści.

Jak wybrać firmę oferującą transport odpadów niebezpiecznych?

Transportowanie odpadów niebezpiecznych musi przebiegać zgodnie z przepisami środowiskowymi i BHP. Są one regulowane rozporządzeniem, które szczegółowo określa wymagania dotyczące pojazdów przewożących odpady, możliwe sposoby transportowania, sposób oznakowania transportu oraz dopuszczalny tonaż. Na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących transport odpadów niebezpiecznych. Usługa odbioru i przewozu do miejsca utylizacji stanowią ważny element gospodarowania odpadami.

Przekazanie odpadów odpowiedniej jednostce pozwala wytwórcy pozbyć się odpowiedzialności za ich dalszy los. Podstawowym obowiązkowym jest wówczas weryfikacja odbiorcy i posiadanych przez niego uprawnień. Odbiorca ma obowiązek prowadzenia czynnościami takich jak pakowanie, oznakowanie transportowych odpadów, załadunek i rozładunek zgodnie z zapisami ADR (Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych). Należy wybrać firmę posiadająca niezbędna dokumentację, która oferuje niezawodność odbiorów, bezpieczeństwo transportu, zgodność z wymogami prawa oraz optymalizację ilości transportów pod kątem redukcji kosztów.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone