sprzedaż szkody z OC

Sposób na wyższą dopłatę - sprzedaż szkody z OC.

Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC, które obejmuje wszelkie naprawy powypadkowe uszkodzonego pojazdu. Ma to na celu zabezpieczenie osób poszkodowanych, którzy nie przyczynili się do powstania szkody, a wynikła ona z winy drugiej strony. Na mocy polisy, ubezpieczyciel jest zobowiązany do zlikwidowania powstałej szkody, pokrywając koszty wszelkich koniecznych napraw. Kwota odszkodowania, ustalana przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez towarzystwo, nie zawsze jest adekwatna do rozmiaru szkody. Zdarza się, że ubezpieczalnie świadomie zaniżają jego wartość, licząc na brak znajomości przepisów swoich klientów. Istnieją różne sposoby na wyjście z tej sytuacji, a jednym z nich jest sprzedać szkody z OC.

Jak działają towarzystwa ubezpieczeniowe?

Towarzystwa ubezpieczeniowe działają przez świadczenie usług z zakresu ubezpieczeń. Z klientami łączy ich zobowiązanie do udzielenia odpowiedniego świadczenia w przypadku wystąpienia określonych skutków zdarzeń losowych, a zatem niezależnych od pokrzywdzonego. W razie wystąpienia takiego zdarzenia, osoba ubezpieczona powinna niezwłocznie poinformować o powstałej szkodzie swojego ubezpieczyciela. Różne towarzystwa preferują inne sposoby kontaktu, ale zwykle cała procedura przebiega bardzo sprawnie. Zgłoszenie szkody do PZU Życie odbywa się przez wypełnienie formularza na stronie lub przez połączenie z konsultantem na infolinii, a także poprzez rozmowę wideo na czacie. Bardzo podobnie jest też w innych towarzystwach, dzięki czemu klient może czuć się zaopiekowany mogąc błyskawicznie zgłosić szkodę i otrzymać niezbędną w ramach polisy pomoc, nawet jeśli jest poza granicami kraju. Operator ubezpieczalni w razie konieczności może poinformować, gdzie w najbliższej okolicy znajduje się szpital lub specjalistyczny gabinet lekarski, gdzie ubezpieczony może otrzymać niezbędną pomoc medyczną. W razie wypadku samochodowego, ubezpieczyciel wyśle na miejsce zdarzenia pomoc drogową, która pomoże w usprawnieniu pojazdu lub odholuje go do najbliższego serwisu.

Zaniżone odszkodowanie - co dalej?

Jeśli masz pewność lub podejrzewasz, że twój ubezpieczyciel zaniżył wartość odszkodowania, możesz skorzystać z jednego z kilku rozwiązań. Masz prawo przyjąć odszkodowanie z zaniżonej wartości, jednak wiąże się to z koniecznością sfinansowania części napraw z własnych środków finansowych. Możesz również nie zgodzić się na oferowaną wartość odszkodowania i odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, a w razie braku oczekiwanych skutków, wejść na drogę sądową. Takie rozwiązanie jest jednak czasochłonne i wymagające środków finansowych, a do tego wiąże się z ryzykiem przegranej. Najbezpieczniejszym i najszybszym rozwiązaniem jest sprzedaż szkody z OC, polegającya na wykupie przez firmę odszkodowawczą prawa do ubiegania się o wypłatę należnego odszkodowania w imieniu poszkodowanego.

Czym jest odkup odszkodowania z polisy?

Z dopłaty do odszkodowania może skorzystać każdy właściciel pojazdu, który wykupił polisę ubezpieczeniową OC. Co ważne, jego pojazd nie może ulec uszkodzeniu w wyniku kolizji lub wypadku przez ostatnie trzy lata, licząc od dnia zdarzenia. Powstała szkoda, będąca przedmiotem dochodzenia, powinna powstać wyłącznie z winy drugiej strony zdarzenia. Co innego, jeśli właściciel pojazdu ma wykupioną polisę AC, pokrywającą wszystkie szkody, które powstały również z winy właściciela pojazdu.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone