Szkolenia dla pilotów drona

Szkolenia dla pilotów drona — co się zmieniło w 2021 roku?

Jeśli chcesz zostać pilotem drona, sprawdź, jakie zmiany weszły pod koniec 2020 roku dotyczące szkoleń i uprawnień. Zobacz, od którego roku życia możesz pilotować BSP i jaki kurs będzie najlepiej spełniał Twoje oczekiwania. Dowiedz się jakie szkolenia dla pilotów drona obowiązują obecnie dla poszczególnych kategorii i o jakich obowiązkach musisz pamiętać jako operator BSP.

Wprowadzone przez Unię Europejską nowe rozporządzenia dotyczące użytkowania dronów zaczęły obowiązywać na terenie całej unii od 31 grudnia 2020 roku. Ich głównym celem jest ujednolicenie zasad użytkowania BSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w powietrzu i na ziemi. Właśnie dlatego każdy użytkownik drona musi przejść odpowiednie szkolenie zależnie od stopnia ryzyka operacji BSP, jakie będzie chciał wykonywać.

Jakie uprawnienia warto posiadać, zaczynając przygodę z dronami?

Dla osób, które chcą używać dronów głównie w celach sportowych, czy rekreacyjnych i nie chcą przechodzić specjalistycznych kursów, kategoria otwarta będzie najlepszą opcją. Kategoria te obejmuje loty niskiego ryzyka, które nie wymagają pozwolenia z ULC i są ogólnodostępne, a warunkiem zdobycia uprawnień jest przejście szkolenia i zaliczenie testu online.

W ramach kategorii otwartej można wykonywać loty dronami o masie do 25 kg, do maksymalnej wysokości 120 m od najniższego punktu powierzchni ziemi. Musisz jednak pamiętać o dość dużych ograniczeniach dla BSP w tej kategorii, które są zależne od wagi użytkowanego drona. Kategoria otwarta została podzielona na 3 podkategorie:

A1 – loty nad ludźmi

Uprawnienia dla tej podkategorii pozwalają na wykonywanie lotów nad osobami postronnymi, jeśli masa drona nie przekracza 250 gr, lub BSP jest oznaczony przez producenta jako zabawka. Dronami o maksymalnej masie do 900 gr można wykonywać sporadyczny przelot nad osobami postronnymi. W obu przypadkach jest całkowity zakaz przelotów nad zbiorowiskami.

A2 – loty blisko ludzi

Zaliczenie testu oraz zajęć praktycznych dla tej podkategorii pozwala na lot dronami o masie do 2 kg w odległości poziomej od ludzi wynoszącej maksymalnie 30 m. Wyjątkiem są drony wyposażone w funkcję spowolnienia lotu, w takiej sytuacji maksymalna odległość od ludzi wynosi 5 m.

A3 – loty z dala od ludzi

Ta kategoria dotyczy BSP o masie do 25 kg. Ich użytkowanie bez dodatkowych uprawnień jest możliwie jedynie na obszarach niezaludnionych, z utrzymaniem minimalnej odległości 150 m od osób postronnych oraz zabudowań.

Profesjonalne szkolenia dla pilotów drona z kategorii szczególnej

Jeśli chcesz mieć większą swobodę i korzystać z drona w różnych miejscach musisz posiadać odpowiednie uprawnienia, czyli certyfikat UAVO kategorii szczególnej. W ramach kategorii szczególnej można wykonywać loty średniego ryzyka, które muszą otrzymać wcześniejszą zgodę ULC.

Ze względu na typ lotu, rodzaj BSP oraz jego wagę wydzielono 9 scenariuszy standardowych: NSTS-01/ NSTS-02/ NSTS-03/ NSTS-04/ NSTS-05/ NSTS-06/ NSTS-07/ NSTS-08/ NSTS-09. Dla użytkowników dronów (wielowirnikowców) najważniejsze są szkolenia dla scenariuszy NSTS-01 (BSP do 4 kg) i NSTS-02 (drony o masie do 25 kg) dla lotów w zasięgu wzroku  oraz NSTS-05 (drony o masie do kg) i NSTS-06 (do 25 kg) dla lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku do 2 km od pilota, które są dostępne na naszej stronie https://snhdrones.pl/.

Szkolenia obejmują przygotowanie teoretyczne:

 • ogólną wiedzę dotycząca BSP
 • przepisy lotnicze
 • podstawy meteorologii
 • procedury operacyjne
 • techniczne oraz operacyjne środki ograniczające ryzyko zarówno na ziemi, jak i w powietrzu.

Podczas zajęć praktycznych zdobędziesz wiedzę dotyczącą:

 • Czynności przed startem i po zakończeniu lotu.
 • Procedur w trakcie lotu.
 • Wykonywania procedur pilotażowych standardowych oraz awaryjnych.

Zdobycie certyfikatu UAVO upoważnia do:

 • Wykonywania operacji BSP na terenie Unii Europejskiej.
 • Wykonywania lotów wykraczających poza kategorię otwartą w ramach danej kategorii szczególnej.
 • Samodzielnego oceniania ryzyka danej operacji na podstawie predefiniowanej oceny ryzyka PDRA lub zgodnie z metodologią SORA.
 • Wykonywanie lotów nad terenami specjalnymi, np. lotniskami, ujęciami wody, parkami narodowymi, po uzyskaniu specjalnej zgody od Prezesa ULC.

O czym warto wiedzieć każdy użytkownik drona – zmiany 2021

Zaczynając przygodę z dronami, warto znać ogólne przepisy dotyczące każdego użytkownika drona. Musisz zarejestrować się na stronie ULC jako operator drona i uzyskać numer identyfikacyjny dla BSP, który musi być na nim umieszczony w sposób trwały i widoczny. Jeśli rejestrujesz się jako osoba fizyczna, zyskujesz od razu dostęp do panelu pilota i szkoleń z kategorii otwartej.

Operatorem dronów może być również osobowość prawna – firma, jednak w takiej sytuacji nie ma ona dostępu do danych pilota.

Obsługiwać drona mogą już osoby, które ukończyły 16 rok życia i mają zgodę prawnego opiekuna.

Każdy użytkownik drona przed rozpoczęciem operacji musi zalogować się na stronie DroneRadar, zapoznać się z wytycznymi lotów dla danej lokalizacji i wykonać obowiązkowy „Chek in”. Jest to niezbędne, by zachować bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone