utylizacja elektroniki

Ochrona danych a niszczenie nośników

Ochrona danych bardzo często wiąże się z koniecznością fizycznego zniszczenia nośników pamięci. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej.

Powody niszczenia nośników danych

W obecnych czasach szczególną uwagę zwraca się na ochronę danych oraz informacji, dlatego tak istotne jest ich zabezpieczanie przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane z nośników pamięci bardzo często są wymazywane, jednak w niektórych przypadkach może istnieć konieczność fizycznego zniszczenia danego nośnika. Taka sytuacja może mieć dość zróżnicowane przyczyny. Wśród nich wymienia się między innymi konieczność utylizacji sprzętu elektronicznego z uwagi na wady lub uszkodzenia nośnika pamięci, które umożliwiają korzystanie z niego, a także brak przydatności danego nośnika z uwagi na techniczne zużycie. Fizyczne niszczenie nośników może być także motywowane aktualnie istniejącymi przepisami prawa, co obejmuje brak możliwości zastosowania danego nośnika z uwagi na konieczność zachowania poufności informacji.

Rodzaje niszczenia nośników danych

Niszczenie nośników danych realizowane jest w sposób fizyczny z wykorzystaniem niezbędnych urządzeń. Dzięki temu wyeliminowana zostaje możliwość odzyskania oraz odczytania danych z nośnika. Fizyczne niszczenie nośników danych może się odbywać na bardzo zróżnicowane sposoby. Wśród nich można wymienić następujące:

  • ścięcie nośnika danych, które najczęściej odbywa się poprzez wykorzystanie niszczarki,
  • spalenie nośnika danych, które polega na całkowitym spaleniu przedmiotu,
  • zmiażdżenie nośnika danych, co wykonywane jest poprzez jego zniekształcenie, dzięki któremu niemożliwe będzie odczytanie lub odzyskanie informacji.

Niszczenie dysków twardych może się także odbywać poprzez ich rozmagnesowanie.

Protokół ze zniszczenia nośników danych

Niszczenie nośników danych wymaga sporządzenia specjalnego protokołu tego wydarzenia. Protokół zniszczenia powinien obejmować sygnaturę danego nośnika danych, pod którą został on zarejestrowany w ewidencji, a także producenta urządzenia, jego model, pojemność oraz numer seryjny. Dzięki sporządzeniu odpowiedniego protokołu zniszczenia możliwe będzie wykreślenie danego nośnika danych z ewidencji, w której się znajdował. Bardzo dobrym rozwiązaniem w tym przypadku będzie skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, która zajmuje się fizycznym niszczeniem nośników pamięci.

Gdzie skorzystać z usługi?

Niszczenie nośników danych najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej w tym firmie. Przedsiębiorstwo Dora Plus zapewnia kompleksową obsługę firm o różnej wielkości, a także instytucji oraz klientów indywidualnych w zakresie fizycznego niszczenia nośników danych, a także ich późniejszej utylizacji. Ofertę firmy można znaleźć na jej stronie internetowej, która znajduje się pod adresem: http://www.doraplus.eu/. Przedsiębiorstwo ma wszelkie niezbędne certyfikaty do realizowania tego typu działalności, a także wystawia dokumenty potwierdzające wykonanie stosownych usług. Możliwy jest również odbiór zużytego sprzętu, a także jego utylizacja.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone