niszczenie nośników informacji

Jak wygląda proces niszczenia nośników informacji?

Niszczenie nośników danych to zadanie nieuniknione dla prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od branży, w której firma funkcjonuje. Ponieważ utylizacja danych i ich ochrona jest obowiązkowa w świetle przepisów prawa polskiego i unijnego, każdy przedsiębiorca dbający o swoje interesy musi zatroszczyć się o to, by niszczenie dysków i innych nośników informacji zgromadzonych w firmie odbyło się poprawnie, a przede wszystkim skutecznie i gwarantowało pełną ochronę danych niejawnych aż do ich unicestwienia. Jak przebiega profesjonalna utylizacja nośników danych i czemu lepiej powierzyć ją specjalistom?

Dlaczego utylizacja danych i nośników informacji jest tak ważna?

Utylizacja nośników informacji: niszczenie dysków twardych, dyskietek, płyt, taśm, kart pamięci itp. urządzeń wykorzystywanych do zapisywania i przechowywania danych jest obligatoryjna z punktu widzenia prawa. Każdy, kto nie dopełni obowiązku ochrony danych, naraża się na dotkliwe sankcje prawne i kary pieniężne. Wyciek danych na dowolnym etapie ich gromadzenia, również wówczas, gdy staną się niepotrzebne, może wywołać również kłopoty wizerunkowe, spowodować utratę zaufania klientów i partnerów do przedsiębiorcy czy stać się pożywką dla nieuczciwych praktyk konkurencyjnych firm. Niszczenie danych cyfrowych przeprowadzone profesjonalnie, a więc w sposób gwarantujący ich całkowite i nieodwracalne usunięcie to jedyny sposób na zapewnienie firmie komfortu w bieżącej działalności i uniknięcie problemów i start finansowych. Ponieważ fachowa utylizacja danych na dysku bądź innym nośniku informacji wymaga kosztownego sprzętu i przeszkolenia załogi, najczęściej niszczenie danych zleca się przedsiębiorcom specjalizującym się w tej dziedzinie. Profesjonalna firma oferująca niszczenie dysków twardych i nośników danych dysponuje odpowiednimi urządzeniami, działa według sprawdzonych procedur, a na koniec poświadcza legalną i prawidłową realizację usługi, wystawiając protokół zniszczenia nośników danych. Aby zyskać pewność, że utylizacja danych poufnych przebiegła należycie i zgodnie z literą prawa, warto również mieć rozeznanie, jak wygląda prawidłowo przeprowadzony proces niszczenia nośników danych. 

Na czym polega niszczenie dokumentów cyfrowych i nośników?

Niszczenie dysków twardych i nośników danych to jedna z wielu profesjonalnych usług świadczonych przez Stena Recycling – firmę z branży zarządzania odpadami. Ponieważ Stena Recycling może pochwalić się wysokim standardem swoich kompleksowych i wyspecjalizowanych usług, stosowane przez nią praktyki są doskonałym przykładem tego, jak powinno być realizowane niszczenie nośników informacji. Aby utylizacja danych cyfrowych przebiegła bezpiecznie i na żadnym jej etapie nikt niepowołany nie miał dostępu do niszczonych materiałów, dyski, płyty czy karty pamięci są pakowane w zaplombowane pojemniki i przewożone specjalnie zabezpieczonymi pojazdami. Niszczarnia, w której następuje utylizacja nośników cyfrowych, jest zamknięta i monitorowana, a proces niszczenia danych jest rejestrowany, a nawet może być na bieżąco nadzorowany przez zlecającego utylizację nośników. Metody niszczenia danych (głównie mechaniczne) stosowane przez Stena Recycling gwarantują pełne i nieodwracalne zniszczenie nośników, które firma następnie przetwarza z korzyścią dla środowiska na drodze recyklingu. Wszystkie urządzenia wykorzystywane do niszczenia dokumentów cyfrowych i nośników są certyfikowane i zgodne z najnowszą normą DIN 66399. Nad poprawnym i zgodnym z prawem przebiegiem procesu utylizacji czuwa specjalnie do tego zadania powołany pełnomocnik ds. ochrony danych, który również troszczy się o sprawny obieg wymaganych dokumentów, a niszczenie nośników informacji zostaje ostatecznie potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone