obsługa BDO

BDO - na czym polega, kiedy należy je stosować w przedsiębiorstwie?

Dbanie o środowisko jest szczególnie ważne wczasach tak rozwiniętego przemysłu. Ochrona środowiska ma wiele aspektów dbania o naturę na swoich barkach. Bardzo ważny jest temat zagospodarowania odpadów przez przedsiębiorstwa. Wiele przedsiębiorstw powinno szczególną uwagę poświęcić tematowi dbania o środowisko, ograniczeniu ilości wykorzystywanego plastiku oraz tego jak prawidłowo obchodzić się z odpadami. Organizacje zajmujące się ochroną środowiska posługują się narzędziami, które pozwalają kontrolować im przedsiębiorstwa. Jednym z tych narzędzi jest BDO, czyli Baza Danych Odpadowych. Na czym ona polega?

Czym jest BDO?

Baza danych o produktach u opakowaniach oraz gospodarce odpadami to pełna nazwa narzędzie ochrony środowiska określanego skrótem BDO. Czym jest BDO? Jest to system teleinformatyczny, w którym zawarty został m.in. rejestr BDO oraz ewidencje, które dotyczą gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach. Narzędzie typu BDO powstało aby umożliwić sprawniejsze kontrolowanie całego sektora gospodarowania odpadów. Dzieje się tak poprzez zbieranie danych, które dotyczą podmiotów gospodarczych, na skutek któych działań odpady te powstają. Ustawa z 2012 roku umożliwiła utworzenie  BDO. Ustawa od 2012 roku jest wciąż aktualizowana, aby nadążyć za rozwojem przedsiębiorstw. W 2018 roku poddano ją modyfikacji i wprowadzono rejestr BDO do obiegu. Rejestr ten kontrolowany i prowadzony jest przez Ministerstwo Klimatu, w rejestrze znajdują się dane, które dotyczą firm, które zgodnie z prawem mają obowiązek rejestracji.

Kto musi prowadzić ewidencje BDO?

BDO od 2020 roku posiada moduł ewidencji oraz sprawozdawczości. Obowiązek rejestracji w rejestrze BDO mają obowiązek wykonać przedsiębiorcy którzy wytwarzają odpady, na terenie Polski wprowadzają produktu przechowywane w opakowaniach, oleje smarowe, opony, baterie, akumulatory oraz pojazdy lub sprzęt elektryczny. Dotyczy to również firm działających na terenie Unii Europejskiej, to znaczy takich, które importują lub produkują w Polsce, ale sprzedają w UE. Oznacza to, ze obowiązkiem rejestracji w bazie BDO są nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również i male firmy np. jednoosobowe, które wytwarzają odpady w ramach wykonywanych usług.

W wpisie do rejestru BDO należy bardzo dużą uwagę przykładać do terminów, których należy przestrzegać. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega wpisowi do rejestru, to musi wykonać formalności przed rozpoczęciem działań w przedsiębiorstwie. Warto uwzględnić czas trwania kwestii formalnych. czas oczekiwania na rejestrację może trwać nawet do miesiąca, ponadto jeśli wniosek jest niekompletny lub błędnie złożony czas ten się wydłuża. Nie należy zostawiać formalności związanych z wpisem do rejestru BDO na ostatnią chwilę.Warto zadbać o profesjonalną obsługę BDO w firmie.

Najważniejsze informacje o BDO

Baza BDO powstała z myślą o wspieraniu organów zajmujących się ochroną środowiska. Jej główny zadaniem jest pomoc w walce z firmami, które nieprawidłowo gospodarują odpadami. Między innymi dotyczy to szarej strefy, przedsiębiorstw działających na granicy prawa oraz tych, które nie posiadają zezwoleń. BDO również pomaga w przypadku dzikich wysypisk śmieci, które są dużym zagrożeniem dla zwierzyny leśnej. Niestety występują przypadkach, w któych firmy zaniżają dane dotyczące wytwarzanych odpadów, tak aby ograniczyć środki finansowe przekazywane na gospodarowanie odpadów. Rejestr BDO za pomocą uaktualnionych przepisów prawnych będzie działał w sprawie ukrócenia tych nieprawidłowości w przedsiębiorstwach.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone