Odzież robocza

Odzież robocza i ochronna. Czym jest i jakie są jej rodzaje?

Niektóre stanowiska pracy wymagają wyposażenia pracownika w odzież roboczą lub ochronną. Zdarza się, że pojęcia te używane są zamiennie, choć w rzeczywistości występują między nimi zasadnicze różnice. W jednym i drugim przypadku, zestaw takiej odzieży obejmować może okrycia wierzchnie, obuwie oraz akcesoria, jednak sytuacje ich stosowania oraz materiały, z których są wykonane są odmienne.

Odzież robocza – pojęcie

Odzież robocza to okrycia wierzchnie, takie jak spodnie, bluzy, fartuchy lub kombinezony, obuwie oraz akcesoria takie jak gogle, rękawice czy czapki, wymagane na danym stanowisku ze względów sanitarnych lub technologicznych. Odzież tego typu chroni pracownika przez zabrudzeniem (np. w przypadku operatorów maszyn, narażonych na kontakt ze smarami)  bądź jest wymagana ze względu na higienę prowadzonego procesu (np. w przemyśle spożywczym). To, w jaką odzież roboczą należy wyposażyć pracownika, określają odpowiednie regulacje BHP. Za jej dostarczenie odpowiedzialny jest pracodawca.

Rodzaje odzieży roboczej

Odzież roboczą klasyfikować można ze względu na jej przeznaczenie branżowe (np. stosowana w ogrodnictwie, w zawodach medycznych itp.)  lub materiał, z jakiego została wykonana. Zazwyczaj odzież roboczą szyje się z bawełny lub z bawełny z domieszką włókien syntetycznych, poliestru, polipropylenu, stylonu lub polaru. Domieszka włókien sztucznych zwiększa wytrzymałość odzieży oraz jej odporność na warunki atmosferyczne lub zabrudzenia. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku pracowników narażonych na  kontakt ze smarami lub olejami oraz pracowników wykonujących prace na zewnątrz, gdzie narażeni są na przemoknięcie lub niskie temperatury.

Odzież ochronna - definicja

Odzież ochronna to rodzaj odzieży, której zadaniem jest ochrona zdrowia i życia pracownika przed stanowiącymi potencjalne ryzyko czynnikami zewnętrznymi lub związanymi z procesem technologicznym. Czynniki ryzyka obejmować mogą oddziaływania:

  • mechaniczne (np. kontakt z ruchomymi częściami maszyn),
  • chemiczne (substancje żrące i toksyczne),
  • biologiczne (drobnoustroje chorobotwórcze) lub
  • termiczne (ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury).

Odzież ochronna musi  spełniać określone przepisami wymagania, między innymi dotyczące wykonania z określonych materiałów ochronnych oraz  posiadania kategorii ochronnej lub atestów.

Rodzaje odzieży ochronnej

Odzież ochronna klasyfikowana jest w odniesieniu do  czynnika, przed którym ma zabezpieczać. Wyróżnia się więc odzież chroniącą przed porażeniem prądem, ładunkami elektrostatycznymi, promieniowaniem, czynnikami biologicznymi i mechanicznymi, skażeniem chemicznym oraz odzież termiczną i chroniącą przed czynnikami pogodowymi.

Jako uzupełnienie odzieży ochronnej może być stosowana odzież ostrzegawcza. Służy ona ochronie zdrowia pracownika przed potencjalnym zagrożeniem ze strony osób trzecich (np. kamizelki odblaskowe, stosowane przez pracowników zajmujących się koszeniem trawy w pobliżu ruchliwej jezdni).

Zarówno odzież robocza, jak i ochronna, musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowana do warunków  panujących na stanowisku pracy.

 Informacje dodatkowe
Na stronie https://www.bhpnawigator.com.pl/ znajdziesz więcej informacji

 

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone