Adaptacja projektu

Adaptacja gotowego projektu

Co robi projektant w ramach obowiązkowej adaptacji projektu?

Architekt w ramach adaptacji musi dopasować projekt do warunków działki. W tym celu musi zagłębić się w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i/lub Warunki Zabudowy (WZ) do konkretnej działki. W MPZP znajdują się informacje na temat tego jak wysoki budynek może powstać na danym terenie, dotyczące dojazdu do niego i wszystko na temat tego, co może kiedyś powstać w jego sąsiedztwie. Stąd MPZP odnosi się do zabudowy dla wielu działek. Można znaleźć tereny, które nie są uwzględnione w MPZP, a dotyczy ich jedynie WZ – warunki zabudowy dla konkretnej działki. Tam znajdują się informacje dotyczące dopuszczalnej powierzchni zabudowy, maksymalnej wysokości domu, rodzaju dachu, jego kształtu i kącie nachylenia oraz o sposobie odprowadzania ścieków, który również musi być uwzględniony w projekcie. Co więcej architekt musi zwrócić uwagę na to, aby wielkość budynku odpowiadała Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. Jest w nim szczegółowo rozpisane ile metrów odstępu musi być zachowane między domem a granicą działki w różnych przypadkach. Zgodnie z tymi dokumentami projektant jest zobowiązany do wykonania Projektu Zagospodarowania Terenu zgodnego z MPZP i/lub decyzji o WZ oraz dołączenia wszystkich wymaganych przez urzędy dokumenty jakimi są opinie, uzgodnienia, oświadczenia i warunki techniczne przyłączy takich jak woda, energia, gaz oraz ścieki. Zgodnie z dokumentacją dotyczącą warunków podłoża projektant przelicza konstrukcję budynku, aby dostosować obciążenie jakie dom nałoży na podłoże. Może być konieczne wprowadzenie zmian dotyczących fundamentów, samej konstrukcji budynku lub dachu. Ostatnim elementem adaptacji obowiązkowej jest złożenie dokumentacji do urzędu i otrzymanie pozwolenia na budowę.

Adaptacja projektu a potrzeby inwestora

Oprócz obowiązkowej adaptacji każdy inwestor może zdecydować się na dodatkową adaptację projektu, czyli zmiany, które nie są konieczne do pozyskania pozwolenia na budowę, a są jedynie zbiorem marzeń i potrzeb inwestora czy przyszłych mieszkańców domu. Oczywiście niektóre elementy tej adaptacji jak i tej obowiązkowej pokrywają się. Istotną zmianą, jaką może żądać inwestor jest ta odnosząca się do ilości kondygnacji. Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i/lub Warunków Zabudowy wiadomo, że nie w każdym przypadku uda się zwiększyć ilość pięter budynku. Im bardziej istotne zmiany, tym większy koszt adaptacji, a taka jaką przytoczyliśmy to koszt do nawet 10 tysięcy zł. Innym typem są zmiany nieistotne. Nie wpływają one ani na konstrukcję domu, ani na jego gabaryty. Dotyczą one najczęściej rozmieszczenia czy wielkości okien, powiększenia pomieszczenia kosztem innego, zmianę lokalizacji ścianek działowych czy zewnętrzny wygląd elewacji.

Adaptacji projektu poddaje się jedynie gotowe projekty domów, aby uzyskać pozwolenie na budowę i poprawić walory estetyczne budynku względem potrzeb przyszłych użytkowników. Architekt w trakcie procesu adaptacji wyręcza inwestora w dopełnieniu formalności koniecznych do rozpoczęcia budowy.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone