faktoring z regresem

Zawierasz nowe transakcje? Zmniejsz ryzyko i wybierz faktoring pełny

Jeśli działasz w branży, która wymaga częstego zawierania nowych transakcji z kontrahentami i chcesz zabezpieczyć się przed niewypłacalnością, pomyśl o skorzystaniu z faktoringu pełnego. Na czym on polega i jakie dokładnie niesie za sobą korzyści?

Finansowanie faktur przez faktoring – na czym polega?

Faktoringiem określa się usługę polegającą na opłacaniu należności z faktur, czyli na ich finansowaniu. Jest ona świadczona przez faktora – instytucję finansową świadczącą usługi faktoringowe. Klient firmy prowadzącej faktoring jest określany mianem faktoranta.

Obecnie usługi faktoringu dostępne są dla wielu firm – także tych zaliczanych do sektora MŚP, dla których przeznaczony jest mikrofaktoring.

W ramach usługi faktoringowej dochodzi do przekazania środków faktorantowi przez faktora nawet w ciągu jednego dnia. Finansowaniu może podlegać nawet do 90-100% kwoty widniejącej na fakturze.

Na czym polega faktoring pełny?

Jednym z wariantów faktoringu jest ten określany jako pełny albo bez regresu. Faktoring pełny co to jest i jak on przebiega?

Pełnym faktoringiem nazywa się usługę finansowania faktur uzupełnioną o ubezpieczenie należności na wypadek niewypłacalności kontrahenta. Dzięki niej można pozbyć się ryzyka związanego z brakiem płatności przez kontrahenta krajowego albo zagranicznego.

Na skutek faktoringu pełnego dochodzi również do cesji wierzytelności, czyli do przeniesienia jej z dotychczasowego wierzyciela – faktoranta na nowego – faktora.

Wobec tego faktoring pełny pozwala na szybkie zwiększenie płynności finansowej, ponieważ wystawca faktury może błyskawicznie uzyskać pieniądze za sprzedane towary albo usługi. Jednocześnie ta forma finansowania faktur daje mu możliwość otrzymania dodatkowego zabezpieczenia, jakiego nie ma faktoring z regresem, czyli niepełny.

W przypadku wyboru usługi jak faktoring pełny jak księgować wtedy wydatki i wpływy? Należy wyksięgować należność z faktury z ksiąg, a także zaksięgować wpływ od faktora.

Faktoring pełny – kiedy warto z niego skorzystać?

Najczęściej faktoring pełny wybierany jest wtedy, gdy celem jest poprawa płynności finansowej firmy i często zawiera ona umowy z nowymi klientami. Wtedy nie zawsze można mieć całkowitą pewność, czy kontrahent jest wypłacalny.

Co ważne faktoring pełny może być używany nie tylko w przypadku transakcji krajowych, lecz też zagranicznych, gdy również dochodzi do podwyższonego ryzyka dotyczącego transakcji.

Należy jednak pamiętać o tym, że usługa faktoringu pełnego będzie związana z większym kosztem niż faktoringu niepełnego ze względu na większe ryzyko i ubezpieczenie.

W przeciwnym przypadku warto zdecydować się na faktoring z regresem, czyli niepełny, który nie wymaga cesji wierzytelności i nie obejmuje ubezpieczenia należności.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone