Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników w 2020 na podobnym poziomie mimo COVID-19

Wskaźnik zaangażowania pracowników polskich firm wyniósł 65% w roku 2020 – wynika z publikacji Enpulse. Wynik poprawił się o 1 p.p. względem roku 2019, zatem pandemia nie miała znaczącego wpływu na poziom zaangażowania. Danych nie można jednak uznać za jednoznacznie pozytywne.

O pracownikach w pełni zaangażowanych możemy mówić dopiero po przekroczeniu wskaźnika na poziomie 70%. Z danych Enpulse wynika, że ponad połowa respondentów w polskich firmach nie osiągnęła takiego wyniku – co oznacza, że realnie zaangażowanych w pracę było tylko 42% zatrudnionych:

Wskaźnik zaangażowania na poziomie 65% to wynik pozytywny, aczkolwiek wgląd w szczegółowe dane pokazuje duże dysproporcje – aż 13% respondentów osiągnęło status niezaangażowanych. Ta grupa czuje się nieszczęśliwa w pracy i może aktywnie szukać innego pracodawcy. Ważne, aby stale monitorować zaangażowanie pracowników i uważnie dopasowywać strategię HR do bieżących nastrojów.

Magda Pietkiewicz, Prezes Zmotywowani.pl (Enpulse).

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że pandemia i wszechobecne zmiany w modelach pracy nie wpłynęły na obniżenie wskaźnika wśród pracowników. Przeciwnie, COVID-19 mógł wręcz pozytywnie odcisnąć się na zaangażowaniu zatrudnionych:

Okazuje się, że wspólnota zagrożonych na różne sposoby przez Covid-19 wzmaga poczucie solidarności i paradoksalnie podnosi poziom zaangażowania, choćby tylko o jeden punkt procentowy.

Dr Marek Benio, Europejski Instytut Mobilności Pracy.

Pełny wgląd w zaangażowanie pracowników znajduje się w publikacji „Zaangażowanie 2020. Raport.” W opracowaniu znajduje się 55 stron zawierających analizy danych o zaangażowaniu, komentarze ekspertów i rekomendacje dla pracodawców. Pełny raport można bezpłatnie pobrać na stronie: https://raporty.enpulse.eu/2020

Informacje dodatkowe

Publikacja „Zaangażowanie 2020. Raport.” stanowi kompleksowe opracowanie wyników badania przeprowadzonego z wykorzystaniem metodologii Enpulse w 2020 roku (styczeń — grudzień) na rynku polskim. W badaniu udział wzięło 6436 pracowników polskich firm. Naszymi klientami są m.in. przedstawiciele firm transportowo-spedycyjnych, agencji reklamowych i eventowych, agencji HR, agencji pracy tymczasowej, hurtowni, a także firmy zajmujące się odnawialnymi źródłami energii, instalacjami grzewczymi, projektowaniem i wykończeniem wnętrz.

W opracowaniu znajdują się m.in. informacje:

  • Czym jest zaangażowanie pracowników oraz w jaki sposób je badać we współczesnym świecie;
  • Jakie kluczowe czynniki budują zaangażowanie pracowników;
  • Które z tych czynników, patrząc na dane Enpulse, okazują się największym wyzwaniem przy budowaniu zaangażowania wśród pracowników na polskim rynku;
  • Przy pomocy jakich działań, narzędzi można budować zaangażowanie i tym samym poprawiać wyniki swojej organizacji.

Badanie przeprowadzone przez:

Enpulse - kompleksowa platforma badająca puls zaangażowania pracowników w organizacji. Miesięczne ankiety, syntetyczne dane, wyniki w czasie rzeczywistym, rekomendacje do zmian, benchmarki wewnętrzne i zewnętrzne, a dodatkowo system komunikacji oraz możliwość dodawania własnych pytań to idealne wsparcie dla działu HR w zakresie identyfikacji obszarów wymagających poprawy, opracowania strategii HR i weryfikacji efektywności działań. Badanie zaangażowania działa w pełni zdalnie, bez konieczności instalacji oprogramowania, w opcji pay-per-user. Jest wygodną i efektywną kosztowo alternatywą dla tradycyjnych badań zaangażowania. System Enpulse jest częścią Zmotywowani.pl.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone