Pozew w sprawie frankowej

Wystąpienie w sprawie frankowej do sądu - rozwiewamy wątpliwości

Kredyt hipoteczny w obcej walucie udzielany jest na nieco odmiennych zasadach niż kredyty złotówkowe. Kilkanaście lat temu banki bardzo chętnie udzielały kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, a klienci równie chętnie je zaciągali. Związane to było z bardzo niskim kursem franka i w efekcie bardzo atrakcyjną perspektywą spłaty. Nagły wzrost wartości franka oznaczał duże kłopoty finansowe frankowiczów. Pozostali oni bez pomocy z niemal dwukrotnie wyższym zobowiązaniem i równie wysoką ratą kredytu. Prognozy analityków walutowych nie nastrajają optymistycznie i z tego powodu frankowicze szukają możliwych rozwiązań pozbycia zobowiązania. Zaskarżenie banku o nieważność umowy frankowej wydaje się być najskuteczniejszym sposobem walki z nieuczciwymi instytucjami finansowymi.

Co oznacza wystąpienie w sprawie frankowej?

Umowy kredytowe we franku szwajcarskim nie są takie same, a ich treść i postanowienia zależą od przypadku. Różne są również ich rodzaje, w zależności od sposobu ustalania zobowiązania. Większość umów frankowych zawiera niedozwolone zapisy, tak zwane klauzule abuzywne, w sposób rażący naruszające interesy kredytobiorców. Ustalenie tych konkretnych zapisów daje powód do wystąpienia w sprawie frankowej do sądu z żądaniem unieważnienia danej umowy. Dobrze jest korzystać w tym celu z pomocy kancelarii frankowej, która dokonuje profesjonalnej analizy tej umowy i ocienia realne szanse na wygraną. To zespół kompetentnych ekspertów w dziedzinie różnych dziedzin prawa, w tym bankowego. Tylko zaskarżenie banków przed sądem daje nam szansę na odwrócenie sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.

Sąd w swym orzeczeniu postanawia określić zawartą z bankiem umowę jako nieważną ze względu na jej abuzywność. Nieważność umowy natomiast oznacza tym samym bezprawność udzielonego na jej mocy kredytu, co kończy tym samym obowiązek dalszego spłacania rat kredytu. Otwiera to również drogę do wniesienia do sądu kolejnego pozwu o odzyskanie poniesionych kosztów, związanych z procedurą zaciągnięcia kredytu (m.in. prowizja banku, czy ubezpieczenie wkładu własnego) oraz powstałych w czasie jego spłacania w postaci odsetek.

Analiza umowy frankowej 

Wystąpienie w sprawie frankowej do sądu wymaga dużej wiedzy i sporego doświadczenia w podobnych sprawach. Nie jesteśmy w pojedynkę bez odpowiedniej znajomości przepisów prawnych i prawa bankowego wygrać tej batalii z instytucją finansową. Powierzenie sprawy ekspertom z różnych dziedzin prawa, zrzeszonych w kancelariach frankowych, gwarantują fachowe podejście do tematu i otrzymanie realnej pomocy, bez której sami jesteśmy z góry spisani na porażkę. 

Większość umów frankowych jest przepełniona szeregiem zapisów niezgodnych z prawem i rażąco godzących w dobre interesy klienta banku. Mowa tu o tak zwanych klauzulach abuzywnych, których obecność w umowie przesądza o jej nieważności i w tym kontekście może być zaskarżona przed sądem. Pozew do sądu w konkretnej sprawie można złożyć tylko raz i dlatego jest to jedyna szansa na wygranie sprawy. Już na pierwszym spotkaniu z ekspertem z kancelarii frankowej otrzymasz wstępną analizę twojej umowy frankowej wraz z oceną szans na wygraną. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z kancelarią, zostaniesz poproszony o przygotowanie poszczególnych dokumentów, niezbędnych do przygotowania pozwu i rozpoczęcia walki z bankiem.

Pozew frankowy do sądu

Pozew w sprawie frankowej złożony do sądu wszczyna procedurę roszczeniową. Należy się liczyć z koniecznością poniesienia pewnych kosztów związanych z rozprawami i wszelkimi formalnościami, trzeba też być świadomym, że cała ta procedura wymaga czasu, czasem nawet kilku lat. Wygrana sprawa gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z rozprawą sądową i otwiera nowe możliwości.

Możesz zostać w każdej chwili poproszony o przedstawienie należnych dokumentów, a ich przygotowanie leży po twojej stronie. Z całą pewnością konieczne będzie przygotowanie kopii umowy kredytowej, kopii aneksów i regulaminu kredytu. Umowa kredytowa powinna zawierać informację o wysokości zobowiązania, całkowitym koszcie kredytu, sposobie przewalutowania kredytu, zastosowanej stawki referencyjnej i wysokości marży banku.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone