wzrost bezrobocia

Wpływ pandemii na bezrobocie

Pandemia koronawirusa ma ogromny wpływ na obecne życie każdego z nas. Bez wątpienia zmiany, spowodowane epidemią nie są jedynie tymczasowe. Mogą mieć one bowiem charakter stały lub w długotrwały sposób wpływać na wiele dziedzin życia. Jednym z najbardziej dotkliwych skutków, z jakim możemy się zetknąć jest znaczny wzrost bezrobocia. W poniższym tekście przedstawimy więcej informacji na ten temat. 

Bezrobocie - kogo dotyczy?

Wiele firm zmuszonych zostało do zawieszenia swojej działalności, dlatego powszechną praktyką okazały się redukcje etatów, mające na celu ograniczenie wydatków przedsiębiorców. Z badań wielu ekonomistów wynika, że z powodu pandemii pracę mogło stracić około 600 tys. osób. Z obliczeń wielu ekspertów wynika także, że bezrobocie w Polsce może dotyczyć nawet 10% mieszkańców kraju. Nie ma więc wątpliwości, że polska gospodarka znacznie ucierpi w związku z pandemią. Dodatkowo, osoby, które tracą pracę przez koronawirusa należą najczęściej do grup z najcięższą sytuacją. Są to np.: osoby z niższym wykształceniem, gorzej wykwalifikowane, pracownicy dorywczy, sezonowi, kobiety z dziećmi, czy też młodzi pracownicy bez doświadczenia.

Konsekwencje wzrostu bezrobocia

W konsekwencji stopa ubóstwa, które jest ściśle powiązane z bezrobociem znacznie wzrośnie. Dodatkowo, sytuacja epidemiczna przyczynia się także do zwiększenia się różnic społecznych. Obecnie bowiem rysuje się coraz grubsza granica między zawodami wymagającymi pracy fizycznej a takimi, w których pracę wykonywać można zdalnie, z domu. Do drugiej grupy zaliczają się zawody wymagające zazwyczaj wyższych kwalifikacji i wykształcenia. Optymistycznym jednak wydaje się być fakt, że skutki pandemii powinniśmy odczuwać maksymalnie do 2023 roku. Po tym czasie sytuacja powinna całkowicie się unormować, jak donosi wielu ekspertów.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone