jak założyć spółkę z o.o.

​Procedura zakładania spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej dla wielu firm. Zanim jednak podejmie się decyzję o jej założeniu, warto dowiedzieć się, jak wygląda cała procedura zakładania takiej spółki, gdyż jest ona trochę bardziej skomplikowana niż zakładanie zwykłej firmy. Do założenia zwykłej działalności wystarczy złożenie wniosku do CEiDG oraz zgłoszenie firmy jako podatnika i płatnika składek ZUS. W przypadku spółki konieczne jest wpisanie jej do rejestru KRS.

​Zanim założy się spółkę z o.o.

Przed założeniem spółki z o.o. warto upewnić się, że posiada się fundusze na kapitał zakładowy, który wynosi minimum 5000 złotych. Nie jest więc wysoki, co daje możliwość funkcjonowania jako spółka nawet niewielkim firmom czy start-upom. Trzeba też znaleźć wspólników i dogadać się z nimi, co do postanowień, które będą zawarte w umowie oraz udziałów, jakie wniesie każdy ze wspólników. Kiedy wszystko jest już ustalone i przeanalizowane, można przystąpić do procedury zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

​Najpierw umowa

Pierwszym krokiem do założenia spółki z o.o. jest zawarcie umowy spółki przez wszystkich wspólników w formie aktu notarialnego i podpisanie jej przez wszystkich wspólników. W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. nie podpisuje się umowy, a akt założycielski. W umowie lub akcie założycielskim powinny znaleźć się wszystkie informacje o spółce, dane wspólników, liczbę i wartość udziałów poszczególnych wspólników, kapitał zakładowy oraz czas działalności spółki, o ile zostanie on określony. To obowiązkowe informacje, bez których spółka nie może istnieć. Oprócz tego w umowie można zawrzeć wszelkie ustalone przez wspólników postanowienia. W razie braku ustalonych postanowień, spółka będzie działała na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Po podpisaniu umowy należy w odpowiednim terminie wnieść kapitał zakładowy, a także powołać organy spółki, czyli zarząd oraz radę nadzorczą i komisję rewizyjną, jeśli się na to decydują wspólnicy lub jeśli spółka jest bardzo duża. Dopiero po tym wszystkim można przejść do ostatniego kroku, czyli rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

​Wpisanie spółki do KRS

W celu wpisania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego, należy złożyć wniosek we właściwym sądzie gospodarczym oraz oczywiście uiścić za to odpowiednią opłatę. W tym samym czasie, dzięki temu, że istnieje tak zwana zasada jednego okienka, składa się również wnioski do Urzędu Skarbowego o uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP, do urzędu statystycznego o uzyskanie numeru REGON, a także oczywiście do ZUS-u. Po złożeniu wszystkich wniosków należy jeszcze założyć dla spółki konto bankowe, a także znaleźć biuro rachunkowe, które będzie prowadziło księgowość spółki i również podpisać z nim umowę. Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku spółek obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości. Następnie należy o wykonaniu tych czynności oraz o miejscu archiwizowania dokumentów spółki poinformować Urząd Skarbowy w formularzu NIP-2.

Warto pamiętać, że obecnie można zarejestrować spółkę także przez internet, oczywiście pod warunkiem, że posiada się konto e-PUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. W tym przypadku procedura jest znacznie szybsza. Aby zarejestrować spółkę online, wystarczy założyć e-konto i wpisać wszystkie konieczne informacje do systemu, który automatycznie wygeneruje wszystkie dokumenty sądowe i urzędowe oraz je roześle. Dzięki temu spółkę można założyć nawet w tydzień. Oznacza to jednak konieczność szybszego znacznie niż w przypadku tradycyjnego sposobu zakładania spółki wniesienia kapitału zakładowego, bo jest na to właśnie 7 dni, podczas gdy przy sposobie tradycyjnym 6 miesięcy od podpisania u notariusza umowy.

​Zakładanie konta bankowego dla spółki

Konto dla spółki zakłada się w taki sam sposób jak zwykłe, jednak trzeba wybrać specjalną ofertę dla spółek. Konta dla spółek oferują niemal wszystkie banki. Przed założeniem konta należy zwrócić uwagę na wysokość kosztów różnych operacji finansowych. Konto powinno być wygodne i dostępne też na urządzeniach mobilnych. Warto też pomyśleć o dodatkowych możliwościach dla spółek, takich jak automatyzacja przelewów czy narzędzia do zarządzania finansami spółki.

Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią FabrykaKreatywna.com specjalizującą się w skupie i sprzedaży spółek z o.o.

 

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone