Pomoc radcy prawnego w sprawach rodzinnych

Pomoc radcy prawnego w sprawach rodzinnych - Porady Radcy Prawnego

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego jedynie z pozoru wyglądają na proste. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że są to sprawy bardzo trudne z uwagi na relacje zachodzące między bliskimi osobami.

 Emocje takie jak poczucie krzywdy, niesprawiedliwość, zawód, gniew, czy wzajemna niechęć doprowadzają do stanu w którym dwójka dorosłych osób traci umiejętność komunikowania się. Emocje sprawiają, że z pozoru proste sprawy rodzinne przybierają formę konfliktów nie do rozwiązania.

W sprawach z zakresu prawa rodzinnego zaleca się, aby skorzystać z pomocy radcy prawnego, który udzieli porady prawnej lub poprowadzi całą sprawę od początku  do końca. Niezwykle istotne jest to, że radca prawny jako osoba niezwiązana emocjonalnie ze sprawą, będzie w stanie skutecznie reprezentować swojego Klienta i nawet przyczynić się do polubownego zakończenia sporu.        

Niestety nie każda sprawa może zostać rozwiązana polubownie. Niektóre sprawy niestety nie obędą się bez konieczności wizyty w sądzie (np. rozwód). W takich sytuacjach, obecność profesjonalnego pełnomocnika może okazać się bezcenna. Radca prawny sporządzi poprawnie pozew zawierający wszelkie niezbędne wnioski oraz będzie reprezentował Klienta przed sądem, czy osobami trzecimi przejmując cały ciężar emocjonalny  na siebie.

Odciążenie emocjonalne strony jest niezwykle istotne, gdyż ta pozostając pod wpływem emocji często doznaje swego rodzaju paraliżu lub traci umiejętność jasnego formułowania myśli. W takich sytuacjach obecność radcy prawnego zagwarantuje należyte zabezpieczenie interesu prawnego reprezentowanej strony.

Radca prawny w toku postępowania sądowego czuwa nad jego prawidłowością m.in. poprzez zadawanie stronom oraz świadkom merytorycznych pytań mających na celu udowodnienie istotnych dla sprawy faktów. Radca prawny podczas procesu sprawuje również opiekę nad swoim Klientem chroniąc go przed pytaniami zgłaszanymi z czystej złośliwości.

Sprawy w których strony pozostają skonfliktowane potrafią toczyć się latami. Długotrwałość takich spraw jest zazwyczaj spowodowana licznymi wnioskami dowodowymi oraz pomyłkami. Z tego też względu obecność radcy prawnego w sądzie może okazać się niezwykle pomocna, gdyż jego obecność zagwarantuje sprawną komunikację z sądem i szybkie przeprowadzenie wszelkich dowodów niezbędnych do zakończenia sporu sądowego.

Więcej informacji na stronie http://wiktor-witkowski.pl/

 

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone