Podstawowe strategie rynku walutowego Forex

Osiągnięcie zamierzonego efektu na giełdzie walutowej wymaga działania według ściśle określonej strategii inwestycyjnej. Spośród wielu mniej lub bardziej skomplikowanych metod można wyodrębnić trzy zasadnicze taktyki, które sprawdzą się w każdej sytuacji, jaka może mieć miejsce na rynku Forex.

Inwestowanie zgodne z kierunkiem trendu
Ten typ strategii na rynku Forex uznawany jest za jeden z lepszych. Śledząc komentarze walutowe bądź bieżącą sytuację na giełdzie walutowej, zawsze można odszukać parę, której wartość zmienia się wraz z trendem. Przykładem może być trend kursu franka szwajcarskiego skomentowany przez Daniela Kosteckiego z XTB: „Dziś najciekawiej wygląda sytuacja na parach związanych z AUD. Wspominaliśmy już o tym w komentarzu porannym, ale jest to fakt, który warto podkreślać, gdyż możliwe jest tu odwrócenie trendu w dłuższej perspektywie. Wszystko zaczęło się od kolejnego tąpnięcia na rynku rudy żelaza, której ceny mocno pospadały ze względu na mniejszy import z Chin. Z kolei Australia jest dużym eksporterem rudy, a mniejszy popyt ze strony Chin powoduje również obawy o tamtejszy rynek i o negatywny wpływ na australijską gospodarkę. Stąd też inwestorzy zaczęli już wczoraj wieczorem wyprzedawać AUD. Co więcej, dziś w nocy pojawił się protokół z posiedzenia Banku Australii, z którego wynika, że RBA pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie jeszcze przez dłuższy czas, gdyż presja inflacyjna nie jest na tyle duża, aby stopy podnosić (jeszcze nie tak dawno Australia miała być drugim krajem po Nowej Zelandii, który miał podnieść koszt pieniądza). Dodatkowo w protokole znalazło się stwierdzenie, że słabszy AUD pomógłby we wzroście gospodarczym”. Wszystkie metody wykorzystywane przez graczy handlujących walutą, które bazują na inwestowaniu z trendem, mają o wiele większe szanse na odniesienie sukcesu.

Strategia wykorzystywana w czasie konsolidacji rynku
Na Foreksie zdarzają się również okresy, w których rynek jest w stanie konsolidacji. Większość strategii wykorzystywanych przez inwestorów handlujących walutą jest zupełnie nieskuteczna w czasie braku wyraźnego trendu na rynku. Czasem sytuacja taka może mieć miejsca przez dłuższy czas. Gdy nic nie wskazuje na zmiany, a konsolidacja jest powtarzana w każdym komentarzu walutowym, szansą na aktywność w tym terminie jest wykorzystanie jednej ze strategii, która sprawdza się na konsolidującym rynku. Większość takich metod opiera się na wykresach analizy technicznej, dzięki którym można wyznaczyć minimalne i maksymalne ceny danej waluty, które są sygnałem do otwarcia pozycji kupna lub sprzedaży określonej pary walutowej.

Strategia w oparciu o średnie ruchome
Wszystkie metody, które wykorzystują średnie ruchome, doskonale sprawdzają się podczas silniejszych wychyleń danego trendu. Wyznaczając średnią ruchomą, która pokazuje zarówno cenę otwarcia i zamknięcia, jak również jej wartość najniższą i najwyższą, która miała miejsce na giełdzie walutowej Forex w określonym interwale czasowym, można odszukać wszystkie aktywne i dynamicznie się zmieniające poziomy wsparcia oraz oporu. Baczna obserwacja tych wielkości pozwala ustalić najbardziej dogodny moment na otwarcie danej pozycji na rynku walutowym, który będzie się różnił w zależności od doboru konkretnej taktyki.

Na rynku walutowym dostępna jest ogromna liczba stosowanych taktyk inwestycyjnych, których większość bazuje na powyższych trzech strategiach podstawowych. Inwestor, który pragnie osiągnąć sukces w handlu walutami na Foreksie, powinien wybrać metodę najlepiej opisującą aktualną sytuację na giełdzie walutowej. W celu sprawdzenia skuteczności wybranej strategii inwestycyjnej, warto sprawdzić jej działanie na jednej platform demo, oferowanych przez niektórych brokerów rynku walutowego. Jednym z nich jest X-Trade Brokers, który dodatkowo posiada dla swoich klientów rozbudowany dział analiz, dostarczający najbardziej aktualny komentarz walutowy. Wykorzystanie takich wskazówek jest dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla początkujących graczy, którzy dopiero zaczynają handel walutami.

Więcej można doczytać na: www.xtb.pl/strefa-analityczna/puls-rynku/popoludniowy-komentarz-walutowy-potezna-przecena-dolara-australijskiego,20140520,164100#ixzz32kow1ikY

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone