Pips – handluj walutami z głową!

Rynek walutowy Forex rządzi się swoimi prawami. Każdy inwestor, który podchodzi do tematyki lokowania pieniędzy w sposób poważny, musi poznać między innymi podstawowe pojęcia. To właśnie nimi posługiwać będzie się na co dzień. Jednym z takich jest pips.


Pojęcie „pips” nieodłącznie wiąże się z tak zwanymi spreadami. Z punktu widzenia inwestorów to jedno z najważniejszych zagadnień, które należy poznać jak najszybciej. Wiedząc czym jest spread osoba zainteresowana międzynarodową giełdą walut z łatwością pozna podstawy jej działania. Najprościej mówiąc, spread to różnica między ceną, po której waluta jest sprzedawana, a ceną, po której waluta jest nabywana. Określa się ją właśnie za pomocą pipsów, które zwane są również punktami.

Jaka jest wartość pips?
Wartość jednego pipsu to 1/100 procenta. Najłatwiej jednak zilustrować to na przykładzie. Jeżeli dana para, choćby EURUSD wynosi 1,5444/1,5443, to spread będzie wynosił 1 pips. Z punktu widzenia inwestora pipsy pozwalają na stwierdzenie, ile na danej transakcji można stracić lub zyskać. Warto przy tym dodać, że dla prawie wszystkich par walutowych (wyjątkiem jest między innymi jen japoński) pips oznacza czwartą cyfrę po przecinku.

Zmiany na rynku
Wraz z rozwojem sieci i faktem, że ma do niej dostęp coraz więcej użytkowników, a także rosnącym zainteresowaniem rynkiem walut forex, wprowadzono tak zwane pipsy cząstkowe. Pips cząstkowy, najprościej tłumacząc, to właśnie dziesiąta część pipsa – odpowiada on piątej cyfrze po przecinku dla poszczególnych par walutowych (poza wspomnianym już powyżej jenem japońskim). Ta zmiana, która dokonała się kilka lat temu i o której to nie wiedzą początkujący inwestorzy, okazała się sukcesem. Wprowadzenie tak zwanych pipsów cząstkowych pozwoliło nie tylko na zwiększenie obrotów w związku z dokonywanymi transakcjami, ale również na obniżenie ich kosztów.

Określić koszty transakcji
Z punktu widzenia inwestorów pipsy są ważne nie tylko dlatego, że pozwalają na określenie, ile można zarobić. Wiedza o tym, w jaki sposób działają pozwala również wskazać koszty transakcji na rynku Forex. Z drugiej strony, to również zupełna podstawa do zrozumienia wszelkich mechanizmów, jakimi rządzi się system handlu walutami. Z tego też względu początkujący inwestorzy – w pierwszej kolejności – uczą się podstawowych pojęć.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone