Odmrażanie gospodarki

Odmrażanie gospodarki

Od drugiej połowy kwietnia trwa oficjalne odmrażanie polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa. Proces ten podzielony został na cztery etapy. Przy najlepszym scenariuszu, przerwy między nimi wyniosą 2 tygodnie.

O ile gwałtowny wzrost zachorowań nie doprowadzi do zmian w ustaleniach, rząd będzie stopniowo znosił część ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Dla przedsiębiorców jest to szansa na odrobienie strat i zadbanie o własne finanse.

Pierwszy etap znoszenia ograniczeń

Polska gospodarka zaczęła być odmrażana 20 kwietnia 2020 roku. Od tamtej pory Polacy mogą swobodnie się poruszać po mieście, a także spacerować po parkach i lasach. Młodzież powyżej 13. roku życia może sama wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej. Wraz z pierwszym etapem odmrożenia gospodarki, podniesiono również liczbę klientów w sklepach oraz wiernych w kościołach. Obecnie ilość osób przebywających w danym obiekcie uzależniona jest od jego powierzchni.

Drugi etap odmrażania gospodarki

Znoszenie kolejnych obostrzeń nastąpiło dwa tygodnie po pierwszym etapie. W dniu 4 maja zezwolono na otwarcie miejsc noclegowych, takich jak przede wszystkim hotele i pensjonaty. Działalność rozpoczęły także centra i galerie handlowe, jednak w zakresie ograniczonym. Począwszy od 6 maja wznowiona została opieka nad dziećmi w przedszkolach i żłobkach. Nie wszystkie placówki zostały jednak otwarte. Decyzję tę rząd pozostawił samorządowcom we własnym zakresie.

Trzeci etap luzowania obostrzeń

Na trzeci etap odmrażania gospodarki zaplanowano ponowne uruchomienie salonów kosmetycznych i zakładów fryzjerskich. Istnieją również plany przywrócenia lokali gastronomicznych i hal sportowych. Trzeci etap nie zostanie uruchomiony wcześniej, niż dwa tygodnie po uruchomieniu poprzedniego. Konieczność zachowania odstępu między etapami luzowania obostrzeń wynika z faktu, że właśnie do 14 dni po zakażeniu koronawirusem może rozwinąć się choroba COVID-19. Zniesienie kolejnych ograniczeń najprawdopodobniej nastąpi zatem 18 maja 2020 roku.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone