program do wystawiania faktur

O czym nie możesz zapomnieć, wystawiając faktury?

Faktura to podstawowy dokument potwierdzający zawarcie transakcji pomiędzy dwoma różnymi stronami. Jest powszechnie wykorzystywana zarówno wśród małych przedsiębiorców, jak i dużych korporacji. Na podstawie faktury firma rozlicza się z wszelkich wydatków oraz przychodów. Z tego powodu warto wiedzieć, co powinna zawierać każda faktura VAT i o czym nie należy zapominać podczas jej wystawiania.

Podstawowe dane na fakturze

Faktura może zostać wystawiona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jednak bez względu na formę wystawianej faktury, musi posiadać odpowiednie dane określone w obowiązującym prawie. Zgodnie z ustawą VAT i art. 106 podstawowe dane na fakturze to:

 • numer faktury,
 • data wystawienia,
 • data dokonania zakupu lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi, o ile jest inna od daty wystawienia faktury,
 • imiona i nazwiska nabywcy lub nazwa nabywcy faktury,
 • adres nabywcy faktury,
 • nazwa sprzedawanego towaru lub wykonywanej usługi,
 • NIP,
 • ilość sprzedawanych towarów lub szczegółowy zakres wykonywanej usługi,
 • cena jednostkowa netto towaru lub usługi,
 • stawka podatku,
 • ewentualne rabaty,
 • łączna wartość netto towarów lub wykonywanych usług,
 • całkowita kwota ogółem.

Dodatkowo na fakturze VAT powinny znaleźć się informacje o sumie wartości sprzedaży netto z uwzględnieniem podziału na sprzedaż objętą stawkami podatku oraz sprzedaży zwolnionej z podatku. Ponadto na fakturze nie powinno zabraknąć danych odnośnie kwoty podatku od sumy wartości netto sprzedanych dóbr lub usług z uwzględnieniem podziału na koty mówiące o poszczególnych stawkach podatku.

Najważniejsze rodzaje faktur

Wystawianie faktury powinno rozpocząć się od wybrania odpowiedniego rodzaju faktury. Do najważniejszych faktur należą między innymi:

 • faktura zaliczkowa,
 • faktura końcowa,
 • faktura korygująca,
 • faktura podatnika zwolnionego z VAT.

Każdy dobry program do wystawiania faktur powinien mieć możliwość wyboru spośród podstawowych rodzajów faktur. Faktura zaliczkowa i końcowa są ze sobą powiązane. Faktura zaliczkowa jest związana z rozliczaniem przez przedsiębiorstwo zaliczek. Dane na fakturze zaliczkowej nie różnią znacznie od danych na fakturze VAT tradycyjnej. Po opłaceniu w całości faktury zaliczkowej wystawia się fakturę końcową, na której znajdują się wcześniejsze uiszczone zaliczki oraz ich kwoty.

Natomiast fakturę korygującą wystawia się w przypadku pomyłki w jednej z pozycji lub jeśli został udzielony rabat bądź wprowadzono obniżkę, lub podwyżkę cen. Na takiej fakturze oprócz podstawowych danych powinny znaleźć się dodatkowo informacja o powodzie korekty, co podlega korekcie oraz wyraz „faktura korygująca”.

Kolejną fakturą jest faktura podatnika zwolnionego z VAT, w której podatek od towarów i usług nie jest ujęty jak w tradycyjnej fakturze VAT.

Naliczanie podatku VAT na fakturze

Wysokość podatku VAT od danego towaru bądź usługi jest ściśle określona przez obowiązujące prawo. Na fakturze powinna znaleźć się informacja o wysokości należnego do opłacenia podatku od towarów albo usług lub o zwolnieniu z jego płacenia. Dlatego tak ważna jest znajomość stawek podatku VAT, szczególnie w obszarze zawiązanym z działalnością firmy. Aby zawsze mieć pod ręką informacje na ten temat warto korzystać z dobrych programów.

 

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone