NIP na paragonie

NIP na paragonie ­‑ sprawdź, jakie zmiany w przepisach weszły w 2020 roku

Art. 106 ustawy 3 o podatku od towarów i usług mówi o tym, że podatnicy muszą wystawiać fakturę na żądanie nabywcy towaru lub usługi w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub otrzymano zapłatę. 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy, które dotyczą wystawiania faktur do paragonów. Jedną z nowości jest dodanie w ustawie o VAT ustępów 5-7, które dotyczą wystawiania faktur do paragonów z NIP-em nabywcy. Jakie dokładnie zmiany dotyczą numeru NIP na paragonie?

Paragon z NIP-em, czyli nowe obowiązki dla sprzedawcy

Dotychczas przepisy pozwalały podatnikom na wystawianie faktur do paragonów bez nanoszenia na paragon numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, czyli numeru NIP. Nowe zasady z 2020 roku nanoszą na przedsiębiorców obowiązek posługiwania się numerem NIP na paragonie i fakturach. Przepisy te zostały wprowadzone, aby ograniczyć ilość nadużyć, związanych z wystawianiem pustych faktur. Umieszczenie NIP na paragonie obowiązuje więc od 1 stycznia 2020 roku, a za niestosowanie się do zasad wystawiania faktur grożą sankcje.

Zaostrzone regulacje mogą stanowić utrudnienie nie tylko dla sprzedawców, którzy muszą trzymać się nowych przepisów, ale także nabywców, którzy muszą pamiętać, aby przy dokonywaniu zakupu poinformować sprzedawcę o posiadanym numerze NIP w celu pozyskania faktury z danymi swojej działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę prywatną, a to uniemożliwia odliczenie podatku VAT. Wprowadzenie nowych zasad nie oznacza jednak, że uzyskanie faktury VAT jest możliwe, wyłącznie za okazaniem paragonu z NIP-em. Sprzedawcy mogą wystawiać fakturę VAT nabywcy z pominięciem rejestracji danego zdarzenia na kasie rejestrującej.

Paragon z NIP-em - nowe przepisy dla podatników

Jeśli podatnik nie dostosuje się do nowych regulacji w zakresie wystawiania faktur do paragonów, grozi mu sankcja w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wskazanego na danej fakturze. W przypadku osób fizycznych nie nakłada się dodatkowego zobowiązania podatkowego. Sankcja ta oznacza, że jeśli podatnik zdecyduje się na wystawienie faktury do paragonu, na którym nie ma numeru NIP nabywcy, może zostać obciążony dodatkowym zobowiązaniem w wysokości kwoty VAT na fakturze. Natomiast nabywcy, którzy wykazują VAT do odliczenia z faktury wystawianej na podstawie paragonu bez NIP-u, również mogą zostać ukarani sankcją równą 100% kwoty podatku wskazanego na danej fakturze.

Wprowadzone sankcje mają na celu ograniczyć nadużycia związane z wystawianiem pustych faktur. Nowe przepisy nie ograniczają jednak prawa do uzyskania faktury z danego zakupu, a jedynie regulują kwestie dokumentacji danych transakcji. Podatnik jest obecnie zobowiązany do poinformowania o chęci otrzymania faktury sprzedającego w momencie dokonania zakupu. Sprzedawcy natomiast są zmuszeni do wykazania numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym, dzięki czemu możliwe będzie wystawienie na jego podstawie faktury VAT lub do niezwłocznego wystawienia faktury VAT na żądanie nabywcy.

 

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone