praca zdalna

Nieruchomości. Czy praca zdalna uderzy w rynek?

Praca zdalna sprawi, że zmniejszy się zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe, a co za tym idzie zwiększy się ilość pustostanów. Do marca br. sytuacja na rynku była jeszcze stabilna.

W Warszawie popyt na powierzchnie biurowe w I kwartale 2020 roku wynosił 138 900 mkw, natomiast wskaźnik pustostanów - 7,48%. W I kwartale 2019 roku popyt wynosił 140 000 mkw, a wskaźnik pustostanów - 8,5%. – Prawdziwy obraz zobaczymy w danych za II kwartał. Pandemia z pewnością wpłynie negatywnie na aktywność najemców. Zwiększy się ilość dostępnej mniejszej powierzchni biurowej, co związane jest zarówno ze zjawiskiem upadania małych firm oraz koniecznością zapewnienia w biurach odpowiedniej odległości między pracownikami. Spodziewane jest również zwiększenie znaczenia biur typu „flex”, które dla większości najemców staną się teraz optymalnym rozwiązaniem.mówi 

Katarzyna Młynarczyk z działu Analiz i Opinii firmy Lege Advisors.

Zwiększenie ilości dostępnej powierzchni biurowej, wstrzymanie procesów decyzyjnych oraz optymalizacja powierzchni zajmowanej przez najemców, pociągnie za sobą zmiany w poziomie czynszów. W Warszawie najwyższe stawki czynszu bazowego w I kwartale 2020 roku utrzymywały się na poziomie 25 EUR (1mkw/1 m-c) w centrum oraz 15.5 EUR (1mkw/1 m-c) poza centrum (według raportu CBRE). Zgodnie z przewidywaniami stawki te spadną o 4-6% i utrzymają się na takim poziomie przez kilka następnych kwartałów.

Istotnym zjawiskiem na rynku nieruchomości biurowych w czasie pandemii oraz po jej ustaniu jest również renegocjowanie zawartych umów najmu. - W wielu przypadkach przewidują one bowiem możliwość renegocjowania niektórych warunków w sytuacji wystąpienia siły wyższej. Epidemia koronawirusa bez wątpienia nią jest. Renegocjacje mogą dotyczyć zarówno czasu trwania umowy, jak i wysokości płaconego czynszu, a także wprowadzą „wakacje czynszowe” lub możliwości podnajmu niewykorzystywanych aktualnie powierzchni. tłumaczy Katarzyna Bendowska z Lege Advisors.

Wpływu pracy zdalnej można się również doszukiwać w segmencie nieruchomości mieszkaniowych. Pracując w domu nie trzeba wyjeżdżać do innego miasta w celu znalezienia lepiej płatnej pracy, w znanej firmie. Nie trzeba zatem kupować mieszkania za 500 tys. zł. w Warszawie, skoro w mniejszej miejscowości można kupić takie samo mieszkanie za cenę znacznie niższą. - Takie podejście może skutkować zmniejszeniem zainteresowania mieszkaniami w dużych miastach na korzyść lokali w mniejszych miejscowościach. – wyjaśnia Katarzyna Młynarczyk z firmy Lege Advisors.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone