Opiekunka osób starszych

Na czym polega praca opiekunki osób starszych w Niemczech? Opieka nad osobami starszymi

Opiekun osób starszych w Niemczech to osoba, która będzie się opiekować naszymi bliskimi w podeszłym wieku. Opiekunem może być pielęgniarka, pomocnik lub osoba towarzysząca. Opiekunowie są potrzebni osobom starszym w przypadku, gdy nie są one w stanie samodzielnie radzić sobie z codziennym życiem. Zadaniem opiekuna jest zapewnienie bliskim poczucia bezpieczeństwa i komfortu w ich własnym środowisku domowym.

Opiekunka osób starszych – kto może zostać opiekunem osób starszych?

Dla wielu osób praca opiekunki osób starszych w Niemczech jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących zawodów na świecie. Jest to również jedna z najtrudniejszych, najbardziej wymagających i najcięższych fizycznie prac. Jeśli nie mamy doświadczenia w opiece nad kimś innym, zrozumienie, na czym polega praca opiekuna, może być bardzo trudne.

Osoby, które uważają, że są gotowe do pracy jako opiekun w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, powinny wiedzieć, że istnieje wiele opcji tej formy pracy: opiekunowie towarzyszący (pomagający osobom w zakresie potrzeb niemedycznych), asystenci opieki osobistej (wykonujący codzienne czynności związane z higieną i opieką osobistą) oraz dyplomowani asystenci pielęgniarscy (CNA). CNA muszą ukończyć formalne szkolenie i zdać egzamin.

opieka nad seniorami

Opiekunka osób starszych – co jest ważne w sprawowaniu opieki nad seniorami?

Siła fizyczna ma kluczowe znaczenie w opiece nad osobami starszymi. Czasami trzeba wspierać seniora w codziennych czynnościach, takich jak czynności pielęgnacyjne, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, pomoc w ubieraniu się, poruszaniu, podawanie leków. Oprócz tego opiekuna osoby starszej powinna cechować wysoka empatia, która pomoże w zrozumieniu potrzeb osoby starszej. Bardzo ważna jest także komunikatywność, doświadczenie z udzielania pierwszej pomocy, przydać mogą się również kompetencje z zakresu psychologii i rehabilitacji.

Opiekun osoby starszej – jakie są obowiązki opiekuna osób starszych? Zapewnienie bezpiecznych warunków życia osobie starszej

Do głównych obowiązków opiekuna należy pomoc w codziennych czynnościach życiowych. Należą do nich jedzenie, kąpiel i ubieranie się, a także utrzymywanie czystego i bezpiecznego otoczenia.

Inne obowiązki zależą od indywidualnych potrzeb osoby starszej. Jeśli osoba, którą się opiekuje, cierpi na demencję, opiekun może być odpowiedzialny za podawanie leków. Jeśli jest przykuta do łóżka, może wymagać pomocy przy obracaniu się, aby zapobiec odleżynom. Pacjent z cukrzycą może potrzebować pomocy w sprawdzeniu poziomu cukru we krwi i odpowiednim przygotowywaniu posiłków. 

Poniższa lista typowych obowiązków jest przykładem tego, czego można oczekiwać od opiekunów osób starszych:

  • Czynności pielęgnacyjne: pomaganie seniorowi w myciu zębów, ubieraniu się, kąpieli i innych czynnościach związanych z higieną osobistą.
  • Mobilność: pomaganie seniorowi w bezpiecznym poruszaniu się, w tym we wchodzeniu i schodzeniu z łóżka lub wózka inwalidzkiego.
  • Przygotowywanie posiłków: planowanie, przygotowywanie i podawanie posiłków, które spełniają potrzeby żywieniowe seniora. Niektóre osoby starsze mają specjalne potrzeby żywieniowe, które opiekunowie muszą uwzględniać. Na przykład, seniorzy cierpiący na cukrzycę muszą przestrzegać ścisłego planu żywieniowego, aby utrzymać poziom cukru we krwi pod kontrolą.
  • Sprzątanie domu: pomoc osobom starszym w pracach domowych, takich jak odkurzanie, ścieranie kurzu, pranie, zmiana pościeli i sprzątanie łazienki. Daje to pewność, że ich środowisko życia jest czyste i bezpieczne od zagrożeń takich jak spadające przedmioty czy mokre podłogi.
  • Transport: zapewnienie transportu podopiecznego, który nie prowadzi już samochodu lub nie może go prowadzić ze względu na stan zdrowia. Opiekun osoby starszej może być również odpowiedzialny za dowożenie seniora do lekarza.

Należy jednak pamiętać, że przed wyjazdem do Niemiec współpracując z agencją, ustala się zakres obowiązków opiekunki – jest to ważna część umowy, gdyż określa konkretne czynności, z których opiekun osoby starszej ma się wywiązać. Obie strony zlecenia są w ten sposób chronione. Ustalenie konkretnych zasad pracy opiekuna pracującego z osobami starszymi to priorytet każdej agencji i musi być zawarte na piśmie.

czas wolny seniora

Opiekun osoby starszej – jak zadbać o czas wolny seniora?

Osoby starsze, których stan pozwala na różnego rodzaju czynności rekreacyjne bardzo chętnie korzystają z udostępnianych zajęć dla seniorów. Zajęcia takie przyczyniają się do rozwijania zainteresowań osób starszych co niesie ze sobą wiele korzyści – lepsze samopoczucie, poczucie przynależności do grupy społecznej, podniesienie wiary we własne siły i umiejętności. Opiekun osoby starszej może również uczestniczyć w takich zajęciach i wspierać swojego podopiecznego. Oprócz zajęć rozwijania zainteresowań, osoby starsze mogą uczęszczać na rehabilitację, masaże i inne zabiegi, które mają na celu poprawę kondycji i stanu zdrowia. Opiekun osoby starszej jest tutaj towarzyszem i pomaga w pokonywaniu barier, np. różnego rodzaju niepełnosprawności. Wykonywanie zawodu opiekuna osoby starszej niesie ze sobą wiele wyzwań, jednak jest to bardzo potrzebna i satysfakcjonująca praca, która jest doceniana przez rodziny seniorów.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą oferującą pracę na terenie Niemiec w zakresie usług opiekuńczych nad osobami starszymi https://sensiscare.com/

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone