Kredyt hipoteczny dla partnerów?

Coraz więcej osób żyjących w związkach partnerskich finansuje własne lokum przy pomocy kredytu hipotecznego. Jest to konsekwencja przemian społecznych, które dokonują się już od kilkunastu lat. Krajowe banki nie mają problemów z adaptacją do nowych realiów. Ich polityka kredytowa jest przyjazna dla osób, które nie sformalizowały swojego związku.

Tacy klienci mogą liczyć na identyczne warunki spłaty, jak małżonkowie. Ewentualne różnice dotyczą tylko zasad obliczania zdolności kredytowej.

Kredytodawca nie wnika w prywatne relacje klientów …

Partnerzy zaciągającykredyt hipoteczny solidarnie odpowiadają za spłatę. Oznacza to, że bank ma prawo do wyegzekwowania całości wspólnego długu od każdej ze stron. Ewentualne rozliczenia poniesionych wydatków pozostają w gestii współkredytobiorców. Jeden z nich na podstawie roszczenia regresowego może wystąpić o zwrot połowy spłaconej sumy.

Ze względu na specyfikę solidarnej odpowiedzialności współkredytobiorców banki nie zwracają uwagi na ich prywatne relacje. Na liberalną politykę kredytodawców wpływa również charakter ustanowionych zabezpieczeń. Warto pamiętać, że hipoteka zapewnia możliwość skutecznej egzekucji zobowiązań kredytowych. Bank dysponuje także możliwością zaspokajania swoich roszczeń z osobnego majątku partnerów. Osoby zaciągające wspólny kredyt hipoteczny powinny zdawać sobie sprawę, że zakres ich odpowiedzialności wobec banku nie ogranicza się tylko do ułamkowego udziału w domu lub mieszkaniu.

Wspólne obliczenie kosztów (zwykle) nie stanowi problemu

W przypadku małżeństw ubiegających się o kredyt hipoteczny krajowe banki przyjmują założenie o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Pozwala ono na uwzględnienie niższej wartości przeliczeniowych kosztów utrzymania. Redukcja wspomnianych kosztów pozytywnie wpływa na zdolność kredytową klientów.

Bankowe systemy scoringowe stosują bardzo zróżnicowane algorytmy do obliczania zdolności kredytowej przyszłych klientów. Duży wpływ na ocenę mają: ilość współkredytobiorców oraz ich wzajemne powiązania, koszty utrzymania (w tym koszty utrzymania dzieci) oraz stan cywilny. – komentuje Kamil Trembacz, analityk rynku finansowego w eBroker.pl

Identyczny efekt może dotyczyć również partnerów, którzy zamierzają zaciągnąć wspólny kredyt hipoteczny. W tym kontekście kluczowe znaczenie mają reguły ustalane przez wybranego kredytodawcę. Analiza aktualnej oferty kredytowej wskazuje, że dziewięć wiodących banków może uwzględnić wspólne koszty utrzymania dla osób żyjących w związku partnerskim. Klienci siedmiu instytucji muszą dostarczyć pisemne zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu. W przeciwnym razie ich koszty utrzymania zostaną obliczone osobno. 

Tylko dwa analizowane banki nie zgadzają się na uwzględnienie wspólnych kosztów utrzymania dla partnerów, którzy prowadzą jedno gospodarstwo domowe. Takie ostrożne stanowisko prezentuje PKO Bank Polski i Raiffeisen Polbank (patrz poniższe zestawienie).   

Kredyty hipoteczne w największych krajowych bankach: zasady obliczania zdolności kredytowej dla osób żyjących w związkach partnerskich

Nazwa banku

Czy bank potraktuje partnerów jako osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe?

Uwagi

Alior Bank

Tak

-

Bank Zachodni WBK

Tak

Wymagane złożenie pisemnego oświadczenia o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. W przeciwnym razie dochód zostanie policzony osobno.

CreditAgricole

Tak

Jak wyżej

Eurobank

Tak

Jak wyżej

Getin Noble Bank

Tak

Jak wyżej

Kredyt Bank (marka handlowa BZ WBK)

Tak

Jak wyżej

mBank

Tak

Jak wyżej

Millenium Bank

Tak

-

Nordea Bank

Tak

Wymagane złożenie pisemnego oświadczenia o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. W przeciwnym razie dochód zostanie policzony osobno.

PKO Bank Polski

Nie

Zdolność kredytowa dla partnerów zawsze jest liczona osobno. Zaświadczenia o wspólnym zamieszkaniu nie są respektowane.

Raiffeisen Polbank

Nie

Jak wyżej

Źródło: eBroker.pl


Źródło:

 
www.ebroker.pl

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone