doradca podatkowy

Korzyści płynące ze współpracy z doradcą podatkowym

Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod szyldem własnej marki to niewątpliwie aktywność dla odważnych. Trzeba nie tylko zmierzyć się z realiami rynku, lecz także sprostać wymaganiom stawianych przez ustawodawcę poprzez przepisy określające normy działania firm, bez względu na ich formę prawną.

Jednym z takich aspektów jest przejrzysta, rzetelna oraz prowadzona w zgodzie z przepisami ustawy dokumentacja podatkowa. W tej sytuacji przedsiębiorca stoi przed wyborem, czy zatrudnić własny zespół księgowy, czy też skorzystać z usług uznanego na rynku doradcy podatkowego. Z uwagi na wysokie koszty zatrudnienia, coraz więcej firm decyduje się na podjęcie współpracy z kancelariami podatkowymi, mając świadomość licznych korzyści wynikających z tego faktu.

Zawód zaufania publicznego, czyli doradca podatkowy

Ustawa o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 roku powołała do życia instytucję doradcy podatkowego, precyzując kto i w jakim zakresie może świadczyć usługi tego typu.

Przede wszystkim osoba taka powinna się legitymować odpowiednio wysokimi kwalifikacjami. Podstawą jest wyższe wykształcenie, specjalistyczna wiedza oraz stosowne doświadczenie, wzbogacane stałym podnoszeniem kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Niezmiernie ważna w tym zawodzie jest umiejętność znalezienia się w gąszczu szeroko rozumianego prawa finansowego, jak i innych dziedzinach prawa.

Potwierdzeniem posiadanych umiejętności jest zdany egzamin państwowy. Nad poprawnością wykonywania obowiązków przez doradcę, czuwa Krajowa Izba Doradców, uczestnictwo w której, jest nie tylko zaszczytnym przywilejem, lecz także obowiązkiem. Nie bez znaczenia dla wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu, są także przymioty charakteru prezentowane przez doradcę, który musi być osobą nieskazitelną, uczciwą i prawą.

Profity płynące ze współpracy z doradcą podatkowym

Skutkiem transformacji ustrojowej po 1989 roku, było między innymi nałożenie na podatników obowiązku obliczania i wymiaru podatku we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Biorąc pod uwagę liczne zmiany legislacyjne w tym zakresie, trudno oczekiwać, by przedsiębiorca orientował się na bieżąco w tych sprawach. Rodzi to uzasadnioną obawę o poprawność rachunkową, jak i prawną dokumentacji. Jest to pierwszy i bardzo poważny argument za podjęciem współpracy z renomowanym doradcą bądź kancelarią, tym bardziej że usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność finansową oraz prawną za swoje działania. Czynnik ten jest dodatkowo wzmocniony obowiązkowym ubezpieczeniem OC, obejmującym ewentualne szkody wynikające z działalności doradczej.

Przedsiębiorca, określając strategię rozwoju firmy, musi mieć pewność, że podejmowane decyzje są w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Z tego powodu istotna jest możliwość konsultacji czynionych kroków z doradcą podatkowym. Daje to istotne poczucie bezpieczeństwa oraz utwierdza w słuszności podejmowanych decyzji. Polityka finansowa to nie tylko obecne i planowane przychody, to także szeroko rozumiana organizacja kosztów, inwestycji. Monitorowanie na bieżąco przez doradcę działań podejmowanych w przedsiębiorstwie, może skutecznie zapobiec ich ewentualnym negatywnym skutkom w przyszłości. Należy pamiętać, iż wszelkie sytuacje bieżące, mają wpływ na końcowy wynik finansowy, warto korzystać w tej kwestii z wiedzy i doświadczenia doradcy.

Reprezentacja klienta

Wcześniej czy później zaistnieje konieczność kontaktu z instytucjami kontroli. Jest to nie tylko sytuacja wysoce stresująca, lecz także rozpraszająca przedsiębiorcę, odciągająca go od codziennych czynności. Doświadczony doradca, znający meandry poruszania się w odpowiednich przepisach, może skutecznie reprezentować klienta, posiadając stosowne upoważnienia oraz pełnomocnictwa, aż do uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym przed NSA, z możliwością wniesienia kasacji od orzeczenia.

Pełny zakres działań na rzecz klienta określany jest zarówno przepisami, jak i umową zawartą z doradcą podatkowym lub kancelarią. O niewątpliwych zaletach takiej współpracy niech świadczy stale rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Należy to pojmować nie jako koszt, lecz przede wszystkim w kategoriach korzystnej inwestycji.

 Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz specjalizujacej się w prawie podatkowym

 

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone