oszczędności

Jak ochronić oszczędności przed inflacją?

W obecnej sytuacji wielu czytelników zastanawia się, czy przechowywanie dużych środków na bankowej lokacie jest bezpieczne. Z myślą o takich osobach, przygotowaliśmy ciekawą propozycję inwestycyjną. Zapewnia ona godziwy zysk w trudnych czasach i ochronę oszczędności poza chwiejnym systemem bankowo - finansowym.

Koronawirusowe problemy to szansa na tanie zakupy 

Wspomniana już wcześniej ochrona oszczędności przed inflacją jest możliwa dzięki projektowi crowdfundingowemu Mzuri Cierpliwe Kamienice. Ta nietypowa nazwa wiąże się ze specyfiką proponowanej inwestycji. Przygotowuje ją marka Mzuri CFI, która ma już na swoim koncie udane projekty inwestycyjne i dotychczas pozyskała od inwestorów sumę przekraczającą 50 mln zł. Osoby zainteresowane szeroko pojętymi nieruchomościami, mogą dobrze kojarzyć markę Mzuri. „Spółki należące do tej grupy oprócz wspólnego inwestowania na rynku mieszkaniowym proponują również zarządzanie najmem oraz indywidualne doradztwo inwestycyjne dotyczące rynku nieruchomości” - mówi Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl

Doświadczeni inwestorzy przygotowujący projekt Cierpliwe Kamienice uważają, że obecna sytuacja stanowi dobrą okazję do taniego zakupu tzw. trudnych kamienic. Chodzi o budynki, które często są dobrze zlokalizowane, ale jednocześnie problematyczne ze względu na kłopotliwych lokatorów i/lub nienajlepszy stan techniczny. Strategia Mzuri CFI zakłada okazyjny zakup takich kamienic przez grupę inwestorów działających w ramach spółki Mzuri CFI Cierpliwe Kamienice i późniejszy wzrost wartości inwestycji. Eksperci Mzuri zakładają, że dzięki realizacji jednej z dwóch strategii uda się osiągnąć zysk wynoszący co najmniej 50% w ciągu 5 lat. Ochrona oszczędności będzie zatem połączona z wysoką stopą zysku. „Osiągnięciu dobrych wyników ma sprzyjać niska cena zakupu kamienic (min. 25% poniżej stawek rynkowych) i dobrze dobrana strategia inwestycyjna. Będzie ona polegać na przygotowaniu budynku dla deweloperów lub przekształceniu kamienicy w zyskowny budynek na wynajem” - wyjaśnia Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl

Podstawą będzie zabezpieczenie na nieruchomości 

Projekty takie jak Mzuri Cierpliwe Kamienice są ciekawe, ponieważ uniezależniają one inwestora od ewentualnych problemów na rynku kapitałowym i bankowym. Przeważająca większość kapitału zebranego przez inwestorów zostanie zabezpieczona poprzez wpisy do ksiąg wieczystych kupionych nieruchomości. Taka ochrona oszczędności wydaje się najbardziej pewnym rozwiązaniem. Co więcej, spółka crowdfundingowa (Mzuri CFI Cierpliwe Kamienice) nie będzie zaciągać dużych zobowiązań, a także nie zainwestuje pieniędzy w papiery wartościowe. Strategia inwestycyjna, która została zapisana w umowie spółki nie przewiduje także udzielania gwarancji i poręczeń. „Do zmiany strategii inwestowania potrzebna będzie zgoda inwestorów indywidualnych. Ich przedstawiciele razem ze specjalistami inwestycyjnymi wejdą w skład rady nadzorczej spółki crowdfundingowej” - podkreśla Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl

Dołączenie do projektu inwestycyjnego Mzuri Cierpliwe Kamienice będzie możliwe najpóźniej 30 czerwca 2020 r. Co ważne, nie przewidziano konieczności wnoszenia wysokiego kapitału. Do inwestycji wystarczy zaledwie kwota 10 000 zł. Zamożniejsi inwestorzy mogą wpłacić o wiele większą sumę. „Podobnie jak w przypadku innych projektów zakładających wspólne inwestowanie w nieruchomości (crowdfunding/crowdinvesting), inwestor ma możliwość wcześniejszego odzyskania kapitału poprzez odsprzedaż udziałów lub ich umorzenie” - przypomina Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl

Do wyboru są też inne projekty wspólnych inwestycji 

Do końca kwietnia 2020 r. projekt inwestycyjny Mzuri Cierpliwe Kamienice zyskał zainteresowanie wielu inwestorów, którzy wpłacili już około 1,3 mln zł. Warto wiedzieć, że takie osoby mają do wyboru również dwie inne opcje inwestowania razem z Mzuri CFI. Mowa o projektach Mzuri CFI Flipping Beta oraz Mzuri CFI Portfel Mieszkań. Pierwsza propozycja inwestycyjna zakłada zysk wynoszący 30% - 50% w ciągu następnych 3 lat dzięki umiejętnemu zastosowaniu flippingu mieszkań i kamienic. Strategia spółki Mzuri CFI Portfel Mieszkań będzie natomiast opierała się na stabilnym zysku z wynajmu ponad 80 lokali. Osoby biorące udział w tym projekcie inwestycyjnym, zarobią ok. 6% rocznie. „Warto podkreślić, że ochrona oszczędności w ramach spółek Mzuri CFI Flipping Beta oraz Mzuri CFI Portfel Mieszkań jest podobna do tej, którą zapewnia projekt Mzuri Cierpliwe Kamienice” - podsumowuje Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone