prowadzenie biznesu

Jak finansować zagraniczne transakcje? Porównanie faktoringu i forfaitingu

Zachowanie właściwej płynności finansowej w biznesie ma kluczowe działanie. W tym celu wykorzystuje się obecnie różne metody finansowania działalności, które znalazły również zastosowanie przy transakcjach zagranicznych. Przyglądamy się bliżej dwóm z nich, a dokładnie faktoringowi i forfaitingowi. Co warto o nich wiedzieć?

Finansowanie przez faktoring

Usługa faktoringu jest coraz popularniejsza w przypadku międzynarodowych transakcji i decyduje się na nią obecnie wielu przedsiębiorców. Na czym dokładnie polega?

Faktoring jest finansowaniem faktur wystawionych przez firmę. Dzięki takiej usłudze może ona otrzymać od instytucji faktoringowej szybką wypłatę pieniędzy, gdy na fakturze widnieje wydłużony termin zapłaty. Szybkie uzyskanie środków pozwala wtedy na płynne prowadzenie biznesu. Przykładem firmy oferującej usługi faktoringowe jest finea.pl.

Taka usługa sprawdza się też w przypadku transakcji międzynarodowych i może być wykorzystana zarówno przy imporcie, jak i przy eksporcie.

Finansowanie przez forfaiting

Z kolei forfaiting jest usługą finansowania o nieco innej formule, która także pomaga przedsiębiorcom w zawieraniu międzynarodowych kontaktów i prowadzeniu bezpieczniejszej działalności.

W przypadku tej formy finansowania mamy do czynienia z wykupem wierzytelności oraz z wyższymi kwotami i z jednorazowymi umowami dla każdej transakcji. Umowa w tym przypadku może opiewać nawet na 10 lat.

Pod kątem prawnym dochodzi wtedy do zakupienia przez instytucję finansującą wierzytelności niewymagalnych od klienta i wypłacenia mu pieniędzy. Zwykle taka umowa wykorzystywana jest w przypadku transakcji dotyczących dobór inwestycyjnych.

Faktoring i forfaiting – na co się zdecydować?

Jeśli chodzi o usługi jak faktoring a forfaiting porównanie ich ze sobą pozwala na wybranie tej odpowiedniej. Na co warto się zdecydować, gdy prowadzi się zagraniczną działalność?

Przede wszystkim forfaiting jest skierowany do większych firm, które prowadzą handel opiewający na spore sumy, najczęściej w ramach dobór inwestycyjnych. Pozwala on na uzyskanie większego bezpieczeństwa przez firmę, ponieważ polega na sprzedaży wierzytelności, natomiast daje przy tym możliwość wykorzystania terminu zapadalności należności nawet w terminie do 10 lat.

Faktoring jest natomiast usługą, która lepiej sprawdza się w firmach mniejszych, prowadzących handel różnymi towarami oraz świadczących usługi międzynarodowe. Umowa faktoringu może być wtedy wykorzystana do wielu typów transakcji, a także może być ona zawarta terminowo albo bezterminowo. Niższe ryzyko faktoringu ze względu na krótsze terminy umów powoduje również, że jest on związany z niższym kosztem dla firmy.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone