Inwestycja w nieruchomość komercyjną

Inwestycja w nieruchomość komercyjną jako sposób na zarabianie pieniędzy

Inwestować pieniądze można na różne sposoby – lokując je w obligacjach skarbowych lub depozytach bankowych, kupując jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub akcje giełdowe, gromadząc złoto i kamienie szlachetne bądź nabywając nieruchomości. Inwestycje w te ostatnie są bez wątpienia jednym z najbardziej dochodowych, a przy tym bezpiecznych przedsięwzięć.

Dlaczego nieruchomość?

Obiekty traktowane jako inwestycyjne mogą mieć dwojaki charakter, mogą to być nieruchomości komercyjne lub mieszkalne. Nieruchomość komercyjna to taka, która jest przeznaczona do prowadzenia jakiegoś rodzaju działalności publicznej lub gospodarczej. Mogą to być biurowce, lokale użytkowe, punkty handlowe, hale magazynowe, centra logistyczne, place składowe i postojowe, obiekty użyteczności publicznej, centra handlowe i szereg budynków czy terenów o innym charakterze.

Nie ulega wątpliwości, że dobrze przemyślana i trafiona inwestycja w nieruchomości komercyjne będzie przynosić jej nabywcy stały i istotny dochód. Kupioną działkę można wydzierżawić, lokal o charakterze użytkowym wynająć i czerpać z tego regularny zastrzyk gotówki zasilający comiesięczny budżet. Jednocześnie wraz z upływem lat wartość nabytku rośnie, tak że po pewnym czasie zwracają się poczynione nakłady z dużym naddatkiem.

Stały wzrost cen

Zarówno nieruchomości komercyjne jak i mieszkalne uznawane są za jeden z najlepszych sposobów pomnażania pieniędzy, przede wszystkim właśnie dlatego, że ich wartość zdaje się stale rosnąć, przynajmniej w dłuższej perspektywie czasowej. Jeśli zatem będziemy dany obiekt trzymać dostatecznie długo, z pewnością na tym nie stracimy.

Dzieje się tak dlatego, że głównym czynnikiem decydującym o wzroście cen, w tym także cen nieruchomości, jest inflacja, a ta z kolei, kontrolowana przez bank centralny i utrzymywana na określonym poziomie, sprzyja rozwojowi gospodarki. W rezultacie z biegiem czasu wszystko powoli drożeje, a nieruchomości nieco szybciej niż inne rzeczy.

Wpływ na to ma także ograniczona do pewnego stopnia podaż – artykułów przemysłowych i innych dóbr można wytworzyć dowolną ilość, natomiast ilość ziemi i możliwych do wybudowania obiektów jest w jakimś sensie ograniczona, dlatego ceny nieruchomości komercyjnych i innych mają tendencję wzrostową.

Jakie czynniki trzeba wziąć pod uwagę przy zakupie nieruchomości?

Myśląc o inwestowaniu w nieruchomość komercyjną można wybrać albo zakup obiektu wraz z jego najemcą, albo zakup pustego lokalu i samodzielne poszukiwanie najemcy. Jednak niezależnie od wyboru, należy dokonać analizy przewidywanej rentowności nabytku. Jest sprawą oczywistą, że o sukcesie w największym stopniu zadecyduje lokalizacja kupionego obiektu. W zależności od przeznaczenia trzeba sprawdzić, jak duży ruch – pieszych lub samochodów jest w tej okolicy, czy są miejsca do parkowania dla klientów, czy w pobliżu jest komunikacja miejska itd.

Nie bez znaczenia są pozostałe czynniki, przede wszystkim to, jak przedstawia się stan techniczny budynku i czy możliwy będzie jego remont i adaptacja stosownie do potrzeb prowadzonej działalności. Wreszcie istotna jest współpraca z przyszłym najemcą lub najemcami.

Autor: tekst opracowany w oparciu o materiały dostarczone przez Metropolis.pl

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone