Inwestowanie na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie – wartość czy wzrost?

Chociaż spółki działające na giełdzie charakteryzują się dużą różnorodnością, można wyróżnić dwa główne ich typy, które wskazał już w 1949 roku Benjamin Graham w swej słynnej książce „Inteligentny inwestor”. Choć od czasu jej wydania minęło ponad 65 lat, podział ten nie stracił na aktualności, a inwestorzy wciąż zastanawiają się, czy lepszą metodą osiągania zysków jest inwestowanie w wartość czy też we wzrost.

Podstawowe rozróżnienie

Wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej jest o tyle ważny, iż pozwala równoważyć oczekiwania inwestora wobec wysokości potencjalnych zysków z akceptowanym przez niego poziomem ryzyka. Zanim jednak zdecydujemy, czy chcemy inwestować w wartość wewnętrzną, czy też we wzrost, musimy założyć rachunek inwestycyjny. To właśnie dzięki niemu będziemy mogli obracać papierami wartościowymi.

Działające na giełdzie spółki, jak zostało wspomniane, mogą charakteryzować się tak zwaną wartością wewnętrzną lub potencjałem wzrostu. Te pierwsze to zazwyczaj firmy cechujące się stabilną pozycją na rynku i dłuższą historią działalności. Z kolei, drugie to stosunkowo młode, nastawione na szybki i intensywny rozwój spółki, cieszące się dużym zainteresowaniem inwestorów. W krótkim horyzoncie inwestycyjnym są bowiem w stanie przynieść swym udziałowcom ponadprzeciętne zyski.

Na co zwrócić uwagę, inwestując w wartość?

W przypadku pierwszego rodzaju spółek kupno akcji powinna poprzedzić analiza wspomnianej wartości wewnętrznej. Wziąć pod uwagę należy wiele czynników, w tym między innymi:

 • doświadczenie kierownictwa
 • renomę przedsiębiorstwa
 • wykształcenie i umiejętności kadry pracowniczej
 • stopień nasycenia rynku
 • przyszłość sektora, w ramach którego działa spółka
 • relację z odbiorcami
 • konkurencję na rynku
 • kanały dystrybucji
 • oferowane produkty i usługi
 • regularne wypłacanie dywidendy
 • poziom zadłużenia.

Jeśli przeprowadzona przez inwestora analiza wykazała, że wartość wewnętrzna akcji, jest wyższa niż ich obecny kurs, można zastanowić się nad nabyciem papierów wartościowych spółki. Są one bowiem niedowartościowane. Jeżeli zaś wartość wewnętrzna akcji jest niższa niż ich kurs rynkowy, warto rozważyć sprzedaż papierów wartościowych.

Głównym źródłem zysków w przypadku przedsiębiorstw z dużą wartością wewnętrzną jest dla inwestorów regularnie wypłacana dywidenda oraz wzrost cen akcji. W odróżnieniu jednak od młodych spółek prowzrostowych, jest on umiarkowany. Z tych względów warto przyjąć, iż jest to inwestycja o charakterze długoterminowym. Podstawowym ryzykiem z nią związanym jest niewłaściwe określenie bieżącej wartości spółki.

Inwestowanie we wzrost

W przypadku spółek drugiego typu przed zakupem akcji inwestor powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim potencjał przedsiębiorstwa, rozumiany jako prawdopodobieństwo osiągnięcia przyszłości ponadprzeciętnych zysków z uwagi na posiadanie przez firmę unikatowych zasobów. Przeanalizować należy również perspektywy danej branży oraz tempo wdrażania nowych technologii czy innowacyjnego produktu.

Na znaczeniu tracą nieco wówczas czynniki zewnętrzne, w tym zmiany prawne czy konkurencja, oraz wskaźniki giełdowe. Mowa bowiem zazwyczaj o młodych spółkach, które do dynamicznego rozwoju potrzebują kapitału, toteż nie wypłacają dywidendy. Głównym źródłem zysku dla inwestora jest w tej sytuacji wyłącznie zmiana cen akcji.

Z powyższych względów należy przyjąć, iż jest to inwestycja o charakterze krótkoterminowym. Inwestorzy kupują akcje po korzystnej cenie, czekają aż notowania spółki wzrosną, a następnie sprzedają papiery wartościowe z zyskiem. Głównym czynnikiem ryzyka w przypadku inwestowania we wzrost spółki jest błędne określenie przyszłych zysków.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone