Identyfikatory dla pracowników

Identyfikatory dla pracowników - wszystko o nich

Dla niektórych są zupełnie normalnym wyposażeniem stanowiska pracy, dla innych budzą kontrowersje. Identyfikatory dla pracowników coraz częściej pojawiają się w zakładach pracy. Czy są one legalne? Jak wygląda ich status pod kątem ochrony danych osobowych? Jakie zadania może spełniać identyfikator dla pracowników?

Status prawny

Identyfikatory dla pracowników budzą dużo kontrowersji. Wielu pracowników nie godzi się na noszenie plakietek zawierających imię i nazwisko, a nierzadko również zdjęcie. Czy identyfikatory pracownicze łamią ustawę o ochronie danych osobowych? Zdecydowanie nie. Pracodawca ma prawo żądać ich noszenia. Jeżeli bowiem dane osobowe pracownika zostały nabyte zgodnie z prawem, a zatem jeżeli została podpisana umowa, pracodawca nabywa możliwość zarządzania i przetwarzania podstawowymi danymi osobowymi pracownika, które nierozerwalnie związane są z wypełnianiem obowiązków zawodowych. Imię i nazwisko to dane osobowe, które łączą się z kontaktami zawodowymi. Właśnie dlatego pracodawca może żądać noszenia identyfikatora. Jest to jednak ograniczone. Konieczność posługiwania się identyfikatorem może być żądana jedynie w czasie pracy.

Zadania identyfikatorów

Identyfikatory dla pracowników to przede wszystkim sposób przedstawienia zatrudnionego klientowi czy kontrahentowi firmy. Dzięki nim, druga strona, która korzysta z usług danej firmy, zyskuje wiedzę, kto ją obsługuje, co stanowi podstawę wniesienia ewentualnej reklamacji na niestosowne zachowanie lub nienależyte wykonanie obowiązków. To także element, który zwiększa prestiż i poczucie profesjonalizmu firmy. To również uwiarygodnienie kontaktów biznesowych. Nowoczesne identyfikatory dla pracowników stanowią także w wielu firmach karty dostępu, które otwierają bramki blokujące i drzwi do pomieszczeń oraz korytarzy.

Rodzaje

Dzisiejsza technologia umożliwia wykonanie identyfikatora na dowolnym materiale. Plakietki informacyjne mogą być wykonane w drewnie, metalu, tworzywie sztucznym, na materiałach papierowych.

Identyfikatory dla pracowników - http://studioid.pl/

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone