finanse publiczne

Finanse publiczne - czym są i co powinniśmy o nich wiedzieć

Czy każdy dokłada się do finansów publicznych? Każdy z nas na pewno zainteresowany jest tym, dokąd trafiają nasze podatki. Biorąc pod uwagę stopy procentowe, zastanawiamy się, na co przeznaczane są nasze pieniądze. Jak zapewne wiadomo, część z nich zasila budżet miasta, jednak jest to niewielki odsetek tego, co trafia do budżetu państwa. Finanse publiczne, to sposób gromadzenia przez władze środków pieniężnych, a następnie zarządzania nimi. Co o finansach publicznych widzieć powinniśmy?

Czym są finanse publiczne?

To przede wszystkim dział prawa, który obejmuje swoim zasięgiem wszelakie procesy związane z zagospodarowaniem i pozyskiwaniem środków publicznych. Pełne prawo do ich zadysponowania ma parlament, podczas ustalania budżetu na dany rok. Nad wykonaniem planowanego budżetu, a także całym sektorem finansów, czuwa Minister Finansów. Sektor ten tworzą:

  • administracja rządową, sądy i trybunały, a także jednostki terytorialne
  • zakłady budżetowe
  • fundusze celowe- zarówno państwowe jak i samorządowe
  • szkoły wyższe i instytucje kultury
  • ZUS, KRUS, a także fundusz NFZ

Jak dzielą się finanse publiczne?

Środki pieniężne, przeznaczone na wykorzystanie publiczne to w szerokim rozumieniu finanse publiczne. Obejmują one procesy zbierania dochodów i przychodów, dbanie o potrzeby pożyczkowe budżetu, zaciągania zobowiązań, zarządzania długiem publicznym, a także rozliczania unijnego budżetu i zarządzania wydatkami. Jednak cały sektor finansów publicznych dzieli się na:

  • finanse państwa
  • finanse z systemu ubezpieczeń społecznych
  • finanse z jednostek samorządu terytorialnego

Czy każdy dokłada się do finansów publicznych?

Według prawa, finanse publiczne to wszystkie środki jakie ma do wykorzystania państwo. Opłaca się z tego budżetu np. szkoły i instytucje kultury, czyli wszystko to co zapewnia normalne funkcjonowanie. Oznacza to, że o stan finansów publicznych decydują opłaty podatkowe, a raczej to w jakiej ilości są one odprowadzane. Zwykle, by utrzymać finanse państwa w dobrej kondycji, niezbędne są zapożyczenia i kredyty. Decydujący wpływ ma także stan gospodarki państwowej. Rozwijająca się przynosi zyski i poprawia kondycję finansów publicznych. Jednak należy pamiętać, że każdy przedsiębiorca- prywatny czy publiczny, dokłada się do państwowego budżetu.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone