analiza finansowa

Czy analiza finansowa ma sens?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy przeprowadzanie analizy finansowej ma tak naprawdę sens. Odpowiadamy. Ma i to istotny!

W jakim celu przeprowadza się analizę finansową?

Kontrola stanu finansowego przedsiębiorstwa stanowi cenne źródło informacji, by w przyszłości podejmować decyzje bardziej trafne i korzystne dla firmy. W zależności od obszaru kontroli, analiza przybiera różne formy. Ważna jest celowość działania, które pozwala wyciągnąć istotne wnioski na przyszłość, by zoptymalizować prace i zwiększyć zyski firmy. Analiza może dotyczyć płynności finansowej, zadłużenia, obsługi długu, sprawności i efektywności działania, zarządzania majątkiem, rentowności, ogólnej sytuacji majątkowo - kapitałowej. Obszarów jest całe mnóstwo, a wszystko zależy od przeznaczenia danej analizy.
Analiza retrospektywna odnosi się do sytuacji i stanu finansów wobec działań, które już się zakończyły. Analiza prospektywna określa dane bieżące i przeszłe, by ułatwić podejmowanie decyzji w przyszłości i zwiększyć efektywność podejmowanych działań.

Co daje analiza finansowa?

Analiza finansowa to same korzyści dla przedsiębiorstwa. Ukazuje mocne i słabe strony firmy, co pozwala wyciągnąć odpowiednie wnioski w świetle podejmowanych decyzji. Kierownictwo otrzymuje szereg informacji, dzięki którym łatwiej może podjąć decyzje istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto kontrola uwidacznia stopień zrealizowania zamierzonych działań, a systematyczne kontrole pozwolą wykluczyć słabe punkty i zwiększyć finanse przedsiębiorstwa. To również skuteczna ochrona przed upadłością. Analiza finansowa ułatwia prognozowanie i pozwala skutecznie planować działania na przyszłość. Dzięki temu można stworzyć strategię działania, która będzie uwzględniała zaistniałe ryzyko.

Analiza finansowa a przyszli kontrahenci

Taka kontrola stanu finansowego firmy umożliwia również porównanie przedsiębiorstw, co z kolei wpływa na trafniejszy wybór przyszłych kontrahentów. Ocenia kondycję finansową dłużników, a to pozwala ustrzec się przed niebezpieczeństwem podjęcia niewłaściwej współpracy.

Artykuł powstał we współpracy z Narzędzie do analizy finansowej - eanaliza.pl

 

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone