Analiza Forex – jak wygląda proces?

Każdy inwestor, który postanawia spróbować swoich sił na międzynarodowym rynku walut Forex korzysta z wielu narzędzi. Podstawową kwestią jest przeprowadzanie analiz. Ich stosowanie pozwala na ustalenie, czy warto kupić lub sprzedać określone pary walutowe.

Na giełdzie Forex analiza fundamentalna jest stosowana powszechnie. Najczęściej wykorzystywanymi są przy tym analizy techniczne i fundamentalne. Tworzy się je przy wykorzystaniu takich narzędzi, jak wykresy czy przy użyciu wskaźników ekonomicznych. Istotną rolę odgrywają przy tym wiadomości z rynku ekonomicznego czy życia politycznego. Wykorzystując wszystkie te informacje poszczególni inwestorzy są w stanie wypracować swoją własną strategię inwestowania i podejmować przynoszące zysk decyzje związane z kupnem lub sprzedażą określonych par walut.

Forex - analiza fundamentalna
Wśród najpopularniejszych analiz wykorzystywanych na rynku Forex wskazać należy na analizę fundamentalną. Jest ona stosowana do określania zmian na rynku walutowym i to wykorzystując przy tym czynniki monitowania, w tym między innymi stopy procentowe, produkt krajowy brutto (PKB) czy stopy bezrobocia. Zgodnie z założeniami, jakie posiada analiza fundamentalna, zainteresowany inwestor rozważając zakup lub sprzedaż – na przykład – pary walut EURUSD powinien pod uwagę wziąć stopy procentowe w strefie euro i porównać je z tymi, które aktualnie obowiązują w Stanach Zjednoczonych.

Forex - analiza techniczna
Poza analizą fundamentalną wielu inwestorów korzysta z analizy technicznej. Na rynku Forex analiza ta może być przeprowadzana ręcznie lub automatycznie. Niezależnie od wyrobu, sprowadza się ona do prześledzenia zmiany cen, jakie miały miejsce w przeszłości i określenia, co będzie się z nimi działo w przyszłości. Wykorzystanie przy tym zautomatyzowanej wersji tej analizy wymaga ona inwestora szczegółowego zapoznania się z oprogramowaniem i przeprowadzania trafnych interpretacji.

Znaleźć złoty środek
Żadna analiza nie gwarantuje sukcesu, ale korzystanie z nich pozwala na zwiększenie swoich szans na rynku walutowym. Dużo zależy przy tym od czasu, jaki może inwestor poświęcić na przeprowadzanie analiz, jak również od dostępu do informacji. Niewątpliwie przy stosowaniu pierwszej, czyli fundamentalnej konieczne jest posiadanie bieżących wiadomości, gdyż te mogą znacząco wpływać na to, co będzie się działo na Forexie. Z drugiej strony, co podkreślają specjaliści, analiza fundamentalna jest wykorzystywana najczęściej przez długoterminowych inwestycjach, zaś techniczna odwrotnie – przy krótkoterminowych.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone